Het regime in het ‘Polizeiliches Durchgangslager‘ was berucht. Het fungeerde niet alleen als doorgangskamp maar ook als strafkamp. De bewakers werden door niets en niemand in hun wreedheid geremd. Titus komt op 12 maart 1942 aan in het kamp. Voor zijn zwakke gezondheid is het kamp een zware belasting. Hij is er vijf van de zes weken ziek. Toch is hij voor veel mensen een grote steun, door zijn vriendelijkheid en zijn geestelijke weerbaarheid.

Dirk Folmer: ‘Hij heeft zo’n godsvertrouwen dat het mij moed en kracht geeft’.

Edmund Wellenstein: ‘Al snel ontdekte ik dat Brandsma een grote innerlijke kracht bezat. Hij straalde een geweldige menselijkheid uit, een op diep godsvertrouwen gebaseerde sereniteit die imponeerde’.

De jonge tekenaar John Dons maakte deze tekening van hem.

Titus door John Dons

Titus Brandsma Memorial
Stijnbuysstraat 11
6512 CJ   Nijmegen

T: 024 - 3602421
E: titusbrandsma@planet.nl
IBAN: NL56 INGB 0000 819729