Coronavirus

Maatregelen m.b.t. het coronavirus

 

In verband met het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus is besloten tot de volgende maatregelen:

- er worden geen liturgievieringen meer gehouden in de Titus Brandsma gedachteniskerk, minimaal tot 6 april;

- alle cursussen, vergaderingen en andere groepsbijeenkomsten in het Titus Brandsma Memorial worden afgelast, minimaal tot 28 april;

- zolang er genoeg beschikbare kerkwachten zijn blijft het kerkgebouw open van 10 – 16 uur, voor persoonlijke bezinning, gebed, het aansteken van een kaarsje; we vragen de kerkbezoekers wel de voorgeschreven 1½ meter afstand tot elkaar te houden.

Titus Brandsma Memorial
Stijn Buysstraat 11
6512 CJ   Nijmegen

T: 024 - 3602421
E: titusbrandsma@karmel.nl
IBAN: NL56 INGB 0000 819729