Het concentratiekamp is het eerste kamp dat meteen gebouwd werd nadat Hitler aan de macht kwam in januari 1933. Het was vooral bedoeld voor de politieke gevangenen. Als Titus in Dachau aankomt is hij zes lange dagen onderweg geweest vanuit de gevangenis van Kleve. Op vrijdagmorgen 19 juni 1942 wordt hij binnengebracht door de grote poort met het opschrift ‘Arbeit macht frei’. Het regime is zo ongenadig zwaar dat in korte tijd zijn laatste krachten worden gesloopt. Op 18 juli wordt hij naar de ziekenbarak gebracht, waar hij op 26 juli een dodelijke karbol injectie krijgt toegediend. Hij sterft die middag om 14.00 uur. De volgende dag wordt zijn lichaam in het mortuarium verbrand.

 

Titus Brandsma Memorial
Stijnbuysstraat 11
6512 CJ   Nijmegen

T: 024 - 3602421
E: titusbrandsma@planet.nl
IBAN: NL56 INGB 0000 819729