De gevangenis van Kleve is een ‘gewone’ gevangenis. Dat betekent dat het regime er niet zo zwaar is, er heerst een milder klimaat. Titus komt hier aan op 16 mei 1942. Hier begint het langzaam tot hem door te dringen dat Dachau onontkoombaar is. Hij raakt zijn innerlijke rust en vertrouwen kwijt. Pastor Deimel is hem tot grote steun. Titus probeert nog via een verzoekschrift aan zijn lot te ontkomen. Het mag niet baten.

 

 

Titus Brandsma Memorial
Stijnbuysstraat 11
6512 CJ   Nijmegen

T: 024 - 3602421
E: titusbrandsma@planet.nl
IBAN: NL56 INGB 0000 819729