TITUSHOF – GEDENKTEKEN

Door de schoorsteenpijp
van de verbrandingsoven
werd Titus Brandsma afgevoerd,
nu is de stalen pijp
doormidden gesneden
en kinderen spelen
er tussenin.
De binnenkanten van het staal,
ze zijn als handpalmen
met het handschrift van Titus.
De buitenkanten, voor allen te zien
het gelaat van Titus,
het handschrift van de Levende.
Allemaal tekens
die een tiran verafschuwt:
leven, speelruimte, handschrift, gelaat,
onuitwisbaar een persoon.
klik voor een foto presentatie op de foto

Arie Trum, ontwerper:

"De pyloon, het gedenkteken voor Titus Brandsma verbeeldt het meest dramatische deel uit de biografie van Titus, namelijk zijn martelaarsdood in Dachau en het uitwissen van die dood d.m.v. verbranding, maar tegelijkertijd moest dit worden omgesmeed tot een blijvende getuigenis van verdraagzaamheid en tolerantie. Waren in Dachau de schoorsteenpijpen van de verbrandingsovens de abjecte symbolen van het absolute kwaad, hier wilde ik diezelfde vormen transformeren tot monument van gedachtenis, om ze daarmee voorgoed onschadelijk te maken en aan te tonen dat het kwaad niet het laatste woord heeft.In mijn ontwerp ben ik dan ook uitgegaan van een stalen pijp die over de gehele lengte zou worden doorgezaagd, waardoor er twee segmenten ontstaan, die enigszins van elkaar weggedraaid, voor het eerst een blik in het interieur toelaten. Die binnenzijde werd in mijn gedachten langzamerhand een metafoor voor de binnenkant van Titus, daar waar hij het diepste en meest kwetsbare deel van zijn persoon omzette in woorden, gedachten en gebed, zijn geestelijk en mystiek erfgoed. Ik heb ervoor gekozen om talloze fragmenten van zijn handschrift tot een nieuw grafisch geheel te componeren, in de hoop dat de aandachtige kijker door een zin, een enkel woord wellicht wordt geraakt en op zoek gaat naar de oorsprong ervan."


Lees verder >

Titus Brandsma Memorial
Stijnbuysstraat 11
6512 CJ   Nijmegen

T: 024 - 3602421
E: titusbrandsma@planet.nl