DE POORTEN

 

 

DE POORTEN ZIJN KLAAR!

 

Met een feestelijke opening hebben we op 12 september 2015 gevierd dat de monumentale toegangspoorten van de Titus Brandsma Gedachteniskerk in hun oude luister zijn hersteld. De wethouder voor cultuur Ben van Hees heeft samen met Niek Wouters, een leerling van het Hooghuis te Oss, en in aanwezigheid van vele belangstellenden de poorten geopend.

Nu is een project van 5 jaar voltooid. Een project van vakmanschap en noeste arbeid, onder leiding van meestersmid Otto van Dijk, samen Gerard Damen en leerlingen van de afdeling techniek van Hooghuis-Zuid te Oss. Een meesterstuk van ambachtelijk vakmanschap.
De restauratie is gebeurd op authentiek, ambachtelijke wijze, waarbij is uitgegaan van de richtlijnen van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. De poorten zijn dus gerestaureerd zoals ze ooit zijn gesmeed. De precieze herkomst van de poorten is niet bekend, maar wel weten we dat ze waarschijnlijk rond 1900 gemaakt zijn.

Wij zijn alle betrokkenen die de restauratie mogelijk hebben gemaakt dankbaar voor hun grote inzet, financiƫle bijdragen en vakmanschap.

Titus Brandsma Memorial
Stijn Buysstraat 11
6512 CJ   Nijmegen

T: 024 - 3602421
E: titusbrandsma@karmel.nl
IBAN: NL56 INGB 0000 819729