Beeltenis John Dons

Deze beeltenis van Titus Brandsma vormt het hart van de Titus Brandsma kapel in de Gedachteniskerk te Nijmegen.

De oorspronkelijke potloodtekening heeft de grootte van een A-5-tje en is vervaardigd door John Dons. Het origineel bevindt zich in het Nederlands Carmelitaans Instituut in Boxmeer.

Toen John Dons Titus Brandsma portretteerde, zaten beiden gevangen in het Polizeilicher Durchgangslager Amersfoort. John Dons zat daar vast wegens subversieve activiteiten en wachtte zijn definitieve vonnis af. Hij is dan 27 jaar.

Hij maakte het in die tijd erg slecht; hij had open tuberculose en verbleef met Titus Brandsma in de ziekenbarak.

Daar heeft hij Titus - clandestien - geportretteerd: aandachtig, vriendelijk en vastberaden, krachtig. John Dons is op 9 juli 1942 geëxecuteerd te Fort Rhijnauwen.

Titus Brandsma Memorial
Stijn Buysstraat 11
6512 CJ   Nijmegen

T: 024 - 3602421
E: titusbrandsma@karmel.nl
IBAN: NL56 INGB 0000 819729