Geleefde spiritualiteit

 

 

 

WANDELEN IN STILTE

Een dag om de dagelijkse drukte los te laten.
De tijd nemen voor bezinning, genieten van de natuur, stilte.

In een afwisseling van wandelen in stilte en verblijven op een (overdekte) plaats, ook in stilte, hopen we tot onszelf en tot onze diepere Bron te komen.

We krijgen enkele ‘richtingwijzers’ mee voor onze bezinning onderweg, door
- een korte toelichting van de dag, en een mindfulness oefening vóór ons vertrek;
- enkele bezinnende teksten die ons worden meegegeven voor onderweg;
- een eenvoudige viering, met verstilde uitwisseling, tegen het einde van de wandeling.

praktische gegevens

dag en tijd: zaterdag 28 april 2018, begin in het TBM (Stijn Buysstraat 11): 9.15 uur en terug ca. 17.00 uur
kosten: € 7,50
begeleiding: Mariet Haarman (mindfulness trainer) en Marieke Rijpkema
aanmelding: vóór 21 april
en verder: s.v.p. zelf brood en drinken meenemen voor onderweg; voor de terugweg kan het handig zijn een OV-kaart mee te brengen

 

MEDITATIEF ZINGEN

Samen
in een sfeer van stilte en eenvoud.

Stem geven
aan onze menselijke en goddelijke werkelijkheid.

Genieten
van de volheid van muziek en tekst.

Ons lichaam
de ruimte
de herhalingen
het luisteren
de stilte
alles kan helpen ons te openen
voor de diepere lagen van ons leven.

We zingen liederen rond een thema passend bij het kerkelijk jaar.
Het liedmateriaal is gekozen uit kerkelijk liedrepertoire uit diverse bronnen en tijden, antifonen (korte herhaalbare kernteksten), en tekstfragmenten uit de Schrift, de mystieke traditie of de poëzie.
De bijeenkomsten kunnen afzonderlijk gevolgd worden.
Iedereen die graag zingt is welkom.
Graag uiterlijk een week van te voren aanmelden i.v.m. de te maken kopieën.

praktische gegevens

data: 17 maart, in de Veertigdagentijd: Schep in mij een zuiver hart en 12 mei, nabij Pinksteren: Vuur van liefde.
tijd: zaterdag 13.30 – 16.00 uur
kosten: € 7,50 per keer, incl. kopieën
begeleiding: Anne-Marie ter Beke

KARMELREGEL

Trek op iedere plaats waar je woont, weg uit het eindige en ga binnen in de oneindige ruimte die God is.

In de Karmelregel tekent zich een geestelijke weg af. Een weg die naar God voert. Of liever: die God de kans geeft ons te vinden. Deze weg begint bij de elementaire gegevens van het dagelijks leven, die worden ingeoefend om open te gaan voor Gods inwerking, om zo een ruimte te worden waarin God zichzelf kan geven.
We lezen iedere bijeenkomst een hoofdstuk of een gedeelte daarvan uit de Regel. We gaan met de tekst en met elkaar in gesprek over wat zij betekent voor ons leven: voor ons opengaan voor het Geheim.
Na iedere bijeenkomst kunnen we ons aansluiten bij de viering rondom de Regel van de Karmel-gemeenschap.

praktische gegevens

data: 9 sept. / 14 okt. / 18 nov. / 16 dec. 2017; 20 jan. / 24 feb. / 17 mrt. / 14 apr. 2018
tijd: zaterdagmorgen 10.15 – 12.50 uur
kosten: € 55,00
begeleiding: Hettie Berflo, Marieke Rijpkema

 

Titus Brandsma Memorial
Stijn Buysstraat 11
6512 CJ   Nijmegen

T: 024 - 3602421
E: titusbrandsma@karmel.nl
IBAN: NL56 INGB 0000 819729