Geleefde spiritualiteit

 

 

 

 

 

 

BACH - Matthäus Passion - Muziek luisteren als lectio divina

Wij gaan op zoek naar hoe Bach zijn geraaktheid door het Woord van het Evangelie weet om te zetten in muziek.

In zijn Matthäus-Passion herkennen we de hechte dynamiek van lectio divina, de klassieke spirituele leeswijze van de Schriften. Deze manier van Bijbellezen kent vier niveaus die Bach en zijn tekstdichter Picander de vorm van hun Matthäus-Passion hebben aangereikt: de lectio (lezing) herkennen wij als de sobere toonzetting van de evangelie¬recitatieven; de meditatio (overweging) als de instrumentaal begeleide recitatieven voorafgaand aan de aria's waarin wij de momenten van de oratio (bidden) horen. De koraalstrofen vormen de contemplatio (schouwen) waarin alle instrumentalisten en vocalisten die door Bach in twee groepen zijn onderverdeeld, bij elkaar komen in unum, tot de Ene.

Een aantal fragmenten uit deel 1 en 2 van Bachs Matthäus-Passion zullen wij beluisteren en overwegen. Het zal blijken dat de geraaktheid die Bach in muziek heeft weten om te zetten, ook in onze tijd actueel is en veel mensen troost en kracht geeft.

Ad de Keyzer is auteur van het boek Bachs grote Passie. Een spiritueel-liturgische benadering van de Matthäus-Passion van Johann Sebastian Bach, Adveniat/Halewijn, 2015

datum: zaterdag 1 april 2017
tijd: 10.15 – 15.45 uur
kosten: € 10,-
aanmelding: vóór 25 maart 2017
begeleiding: Ad de Keyzer

JOOST ZWAGERMAN - Gedichten: Wakend over God

Joost Zwagerman (1963-2015) was een bekend schrijver en was ook geregeld op televisie te zien. Religie was nooit een belangrijk thema in zijn werk totdat zijn laatste gedichten bekend werden die postuum zijn uitgegeven in de bundel Wakend over God. In deze gedichten speelt zich een intense spirituele zoektocht af en soms een geloofsstrijd met God. Maar het is vooral ook een gevecht met zichzelf.

Onder leiding van Hein Blommestijn lezen we deze ochtend enkele gedichten uit deze bundel.

datum 29 april 2017
tijd zaterdag 10.15 – 12.15 uur
kosten € 7,50
aanmelding vóór 22 april 2017
begeleiding Hein Blommestijn

KARMELREGEL

Trek op iedere plaats waar je woont, weg uit het eindige en ga binnen in de oneindige ruimte die God is.

In de Karmelregel tekent zich een geestelijke weg af. Een weg die naar God voert. Of liever: die God de kans geeft ons te vinden. Deze weg begint bij de elementaire gegevens van het dagelijks leven, die worden ingeoefend om open te gaan voor Gods inwerking, om zo een ruimte te worden waarin God zichzelf kan geven.
We lezen iedere bijeenkomst een hoofdstuk of een gedeelte daarvan uit de Regel. We gaan met de tekst en met elkaar in gesprek over wat zij betekent voor ons leven: voor ons opengaan voor het Geheim.
Na iedere bijeenkomst kunnen we ons aansluiten bij de viering rondom de Regel van de Karmel-gemeenschap.

praktische gegevens

data: 9 sept. / 14 okt. / 18 nov. / 16 dec. 2017; 20 jan. / 24 feb. / 17 mrt. / 14 apr. 2018
tijd: zaterdagmorgen 10.15 – 12.50 uur
kosten: € 55,00
begeleiding: Hettie Berflo, Marieke Rijpkema

 

MEDITATIEF ZINGEN

Samen
in een sfeer van stilte en eenvoud.

Stem geven
aan onze menselijke en goddelijke werkelijkheid.

Genieten
van de volheid van muziek en tekst.

Ons lichaam
de ruimte
de herhalingen
het luisteren
de stilte
alles kan helpen ons te openen
voor de diepere lagen van ons leven.

We zingen liederen rond een thema passend bij het kerkelijk jaar.
Het liedmateriaal is gekozen uit kerkelijk liedrepertoire uit diverse bronnen en tijden, antifonen (korte herhaalbare kernteksten), en tekstfragmenten uit de Schrift, de mystieke traditie of de poëzie.
De bijeenkomsten kunnen afzonderlijk gevolgd worden.
Iedereen die graag zingt is welkom.
Graag uiterlijk een week van te voren aanmelden i.v.m. de te maken kopieën.

praktische gegevens

data: 30 september, 19 november 2016, 11 maart, 29 april 2017
tijd: vrijdag 30 september 19.00 – 21.30 uur
de andere data: zaterdag 13.30 – 16.00 uur
kosten: € 7,50 per keer, incl. kopieën
begeleiding: Anne-Marie ter Beke

 

INTENSIEVE CURSUS: CHRISTELIJKE MEDITATIE EN MYSTIEK

In september 2016 start een nieuwe vierjarige Intensieve Cursus voor mensen die de basis¬cursus meditatie afgerond hebben. Ook zij die reeds een Intensieve Cursus gevolgd hebben, zijn welkom in deze nieuwe groep. Meer informatie: www.stiltemeditatienijmegen.nl.

praktische gegevens

data: 2e zaterdag van de maand (september 2016 – mei 2017)
tijd: 10.30 – 12.30 uur
kosten: € 120,- per jaar
begeleiding: Elly Koekkoek
aanmelding: ellykoekkoek@kpnmail.nl

Titus Brandsma Memorial
Stijn Buysstraat 11
6512 CJ   Nijmegen

T: 024 - 3602421
E: titusbrandsma@karmel.nl
IBAN: NL56 INGB 0000 819729