Geleefde spiritualiteit

KARMELREGEL

Trek op iedere plaats waar je woont, weg uit het eindige en ga binnen in de oneindige ruimte die God is.

In de Karmelregel tekent zich een geestelijke weg af. Een weg die naar God voert. Of liever: die God de kans geeft ons te vinden. Deze weg begint bij de elementaire gegevens van het dagelijks leven, die worden ingeoefend om open te gaan voor Gods inwerking, om zo een ruimte te worden waarin God zichzelf kan geven.
We lezen iedere bijeenkomst een hoofdstuk of een gedeelte daarvan uit de Regel. We gaan met de tekst en met elkaar in gesprek over wat zij betekent voor ons leven: voor ons opengaan voor het Geheim.
Na iedere bijeenkomst kunnen we ons aansluiten bij de viering rondom de Regel van de Karmel-gemeenschap.

praktische gegevens

data: 22 september, 20 oktober, 17 november, 15 december 2018
26 januari, 23 februari, 23 maart, 4 mei 2019
tijd: zaterdagmorgen 10.15 – 12.50 uur
kosten: € 55,00
begeleiding: Hettie Berflo, Marieke Rijpkema

 

 

 

MEDITATIEF ZINGEN

Samen
in een sfeer van stilte en eenvoud.

Stem geven
aan onze menselijke en goddelijke werkelijkheid.

Genieten
van de volheid van muziek en tekst.

Ons lichaam
de ruimte
de herhalingen
het luisteren
de stilte
alles kan helpen ons te openen
voor de diepere lagen van ons leven.

We zingen liederen rond een thema passend bij het kerkelijk jaar.
Het liedmateriaal is gekozen uit kerkelijk liedrepertoire uit diverse bronnen en tijden, antifonen (korte herhaalbare kernteksten), en tekstfragmenten uit de Schrift, de mystieke traditie of de poëzie.
De bijeenkomsten kunnen afzonderlijk gevolgd worden.
Iedereen die graag zingt is welkom.
Graag uiterlijk een week van te voren aanmelden i.v.m. de te maken kopieën.

praktische gegevens

data: 12 mei, nabij Pinksteren: Vuur van liefde.
tijd: zaterdag 13.30 – 16.00 uur
kosten: € 7,50 per keer, incl. kopieën
begeleiding: Anne-Marie ter Beke

Titus Brandsma Memorial
Stijn Buysstraat 11
6512 CJ   Nijmegen

T: 024 - 3602421
E: titusbrandsma@karmel.nl
IBAN: NL56 INGB 0000 819729