Mystieke teksten

In de leerschool van Titus Brandsma

De levende geschiedenis van de Karmel

Kennis hebben van de geschiedenis is van belang voor het begrijpen van het heden. Maar, om met de woorden van Titus Brandsma te spreken: kennis is maar de helft.

De geschiedenis is een levend verhaal: hoe kijk je hiernaar en hoe vertel je deze geschiedenis? Titus Brandsma probeerde de geschiedenis van de Karmelorde voor lezers levend te maken, ter inspiratie en ondersteuning voor hun eigen leven. Vooral ook door concrete voorbeelden te geven van mensenlevens.

We lezen dit voorjaar artikelen die Titus Brandsma schreef over de geschiedenis van de karmelitessen, van de karmelitaanse Mariadevotie en over levensverhalen van Karmelieten.

“Nu het aantal ‘Carmels’ door Zusters bewoond, in Nederland zich steeds meer uitbreidt, thans reeds het aantal van 16 heeft bereikt, is het wellicht niet ondienstig, even te herinneren, hoe deze vrouwelijke tak van de oude Orde van de Broeders van Onze Lieve Vrouw van den Berg Carmel, in de Middeleeuwen gewoonlijk Lieve-Vrouwebroeders, nu meer algemeen Carmelieten genoemd, haar oorsprong had in deze streken.

Een bloem is gegroeid en tot bloei gebracht op ons Geestelijk Erf.”

uit artikel van Titus Brandsma over de stichting der Carmelitessen (1452)

 

praktische gegevens

data: 22 februari, 21 maart, 18 april, 16 mei, 20 juni 2020
tijd: zaterdagochtend, 10.15-12.15 uur
kosten: € 30,- (inclusief teksten)
begeleiding: Anne-Marie Bos
aanmelding: titusbrandsma@karmel.nl

Titus Brandsma Memorial
Stijn Buysstraat 11
6512 CJ   Nijmegen

T: 024 - 3602421
E: titusbrandsma@karmel.nl
IBAN: NL56 INGB 0000 819729