Mystieke teksten

 

 

HADEWYCH VAN ANTWERPEN

 

Hadewych – de Minne, de ziel en God

Hadewijch,
een Brabantse mystica
uit de dertiende eeuw,
is haar leven lang geboeid geweest
door de Liefde,
die zij Minne noemt.

De Minne doordringt alles:
de liefde tussen mensen,
de omgang met de natuur
en God zelf.

Wie door de Minne wordt geraakt,
raakt buiten zichzelf.
Het gewone leven
komt hem vreemd voor:
de Liefde heeft hem weggetrokken
uit zijn gewoonten en ingesleten patronen.

Wie met Minne in contact komt,
gaat anders kijken.
Een gelukkige vervreemding.
We zijn de greep op onszelf
en het leven kwijt.

Op 4 maandagmiddagen in februari lezen we twee brieven van de Middeleeuwse mystica Hadewych. We volgen haar tekst zoals die is opgenomen in het tekstboek van de Studieweek Mystiek 2016.
In haar brieven, we lezen de 18e en 28e brief, gaat het over De Minne, de ziel en God. We zullen ervaren hoe zij met haar tijdgenoten, haar geestelijke vrienden, de ervaring van de Minne deelt en daarin een gids is.
Ze spreekt over de ziel, over de liefde en over God , niet als begrippen maar als wegen die voor ons begaanbaar zijn.

data

6, 13, 20, en 27 februari 2017

tijd

maandagmiddag 14.30–16.00 uur

kosten

€ 5,- per bijeenkomst

begeleiding

Paul Reehuis en Lourens Das

Titus Brandsma Memorial
Stijn Buysstraat 11
6512 CJ   Nijmegen

T: 024 - 3602421
E: titusbrandsma@karmel.nl
IBAN: NL56 INGB 0000 819729