Rond de Schrift

 

LECTIO DIVINA. De Schrift lezen als ladder naar de hemel

Als jonge kartuizer in de tweede helft van de twaalfde eeuw schreef Guigo de Karthuizer aan een oudere medebroeder, hoe hij de Schrift als een ladder naar de hemel leest.

Wij gaan kennismaken met deze ladder en lezen verzen uit de Psalmen.

Toen ik op zekere dag met handenarbeid bezig was,
begon ik na te denken over het geestelijk leven van de mens
en plots kwam het in mijn nadenkende geest op
dat er vier trappen van geestelijk leven zijn, namelijk:
de lezing, de overweging, het gebed en het schouwen.
Dat is de ladder van de monniken
waarmee zij van de aarde naar de hemel opklimmen;
hoewel zij slechts weinig trappen telt,
is zij toch onmetelijk en ongelooflijk lang;
haar voet steunt op de aarde,
terwijl haar top door de wolken dringt
en de geheimen van de hemelen doorvorst.

Uit: Guigo II, de Karthuizer

praktische gegevens

data: 7, 14 en 28 mei 2018
tijd: maandagmiddag 15.00 – 16.30 uur
kosten: € 5,00 per keer
begeleiding: Lourens Das en Paul Reehuis

 

 

INSTUIF ROND HET EVANGELIE

Iedere donderdagmorgen lezen we het evangeliegedeelte van de komende zondag. Iedereen is welkom.
Bijbelkennis is niet nodig, wel de bereidheid om te luisteren naar anderen en zelf een eigen inbreng te hebben.

praktische gegevens

tijd: iedere donderdag van 10.30 - 12.15 uur
kosten: € 1,50 per keer
begeleiding: Paul Reehuis
aanmelding: niet nodig

 

 

BIJBELS HEBREEUWS

In een rustig tempo leren we de taal waarin het Oude Testament geschreven is te verstaan.
Er is een groep voor beginners en een groep voor licht gevorderden. Na overleg is instappen in de loop van het jaar mogelijk.

praktische gegevens

data: woensdag om de 14 dagen
tijd: 20.00 - 21.30 uur
kosten: € 5,- per keer
begeleiding: Paul Reehuis en Leon Teubner

Titus Brandsma Memorial
Stijn Buysstraat 11
6512 CJ   Nijmegen

T: 024 - 3602421
E: titusbrandsma@karmel.nl
IBAN: NL56 INGB 0000 819729