Rond de Schrift

 

 

LECTIO DIVINA: OP ZOEK NAAR DE GEEST

in de Handelingen van de Apostelen

Als jonge kartuizer in de tweede helft van de twaalfde eeuw
schreef Guigo de Karthuizer aan een oudere medebroeder,
hoe hij de Schrift leest als een ladder naar de hemel.
Hij onderscheidt vier treden om te beklimmen:
de tekst lezen, hem overwegen, bidden en contempleren.

Ook voor deze tijd is het de moeite waard deze ladder te beklimmen
bij het lezen van de Bijbel

Drie maandagmiddagen in juni willen we met de methode Lectio Divina
het spoor volgen van de Heilige Geest in de Handelingen van de Apostelen.

Het verhaal van Pinksteren is ons overgeleverd door dit boek van de Bijbel.
Lectio Divina is een manier van lezen waarin lezende mens biddend ontdekken kan,
dat niet hij leest, maar dat hij gelezen wordt door het Woord van God.

Wat lees ik in de woorden van het evangelie?
Hoe overweeg ik die woorden?
Wat verlang ik hiervan ?
Word ik gevonden in mijn verlangen?

praktische gegevens

data: maandag 3, 17 en 24 juni 2019
tijd: 14.00 – 15.30 uur
kosten: € 5,- per keer
begeleiding: Paul Reehuis en Lourens Das

 

INSTUIF ROND HET EVANGELIE

Iedere donderdagmorgen lezen we het evangeliegedeelte van de komende zondag. Iedereen is welkom.
Bijbelkennis is niet nodig, wel de bereidheid om te luisteren naar anderen en zelf een eigen inbreng te hebben.

praktische gegevens

tijd: iedere donderdag van 10.30 - 12.15 uur (van september t/m juni)
kosten: € 1,50 per keer
begeleiding: Paul Reehuis
aanmelding: niet nodig

 

BIJBELS HEBREEUWS

In een rustig tempo leren we de taal waarin het Oude Testament geschreven is te verstaan.
Er is een groep voor beginners en een groep voor licht gevorderden. Na overleg is instappen in de loop van het jaar mogelijk.

praktische gegevens

data: woensdag om de 14 dagen
tijd: 20.00 - 21.30 uur
kosten: € 5,- per keer
begeleiding: Paul Reehuis en Lourens Das

Titus Brandsma Memorial
Stijn Buysstraat 11
6512 CJ   Nijmegen

T: 024 - 3602421
E: titusbrandsma@karmel.nl
IBAN: NL56 INGB 0000 819729