Betekenis Tau

De tau is de negentiende letter van het Griekse alfabet.

Deze staat symbolisch voor leven en verrijzenis.

Het is een teken van vrede en vriendelijkheid.

Titus Brandsma Memorial
Stijnbuysstraat 11
6512 CJ   Nijmegen

T: 024 - 3602421
E: titusbrandsma@planet.nl