DE WERELDVREDESVLAM ONTSTEKEN

 

 

DE VLAM ONTSTEKEN

 

Het ontsteken van de vredesvlam was een indrukwekkende ceremonie en een feestelijk gebeuren. Mansukh Pattel, de oprichter van de World Peace Flame, verrichtte de opening samen met Savitri MacCuish van de Nederlandse Vredesvlam en Kees Waaijman van het bestuur van het Titus Brandsma Memorial. Het koor Beautiful Color zong prachtige vredesliederen. De eerste tegels met vredesteksten werden onthuld. Dat de vredesvlam mensen mag samen brengen die zich willen inzetten voor de vrede.

Titus Brandsma Memorial
Stijn Buysstraat 11
6512 CJ   Nijmegen

T: 024 - 3602421
E: titusbrandsma@karmel.nl
IBAN: NL56 INGB 0000 819729