Laden Evenementen
Dit evenement is voorbij.

Een eerste kennismaking met enkele hedendaagse rechtse filosofen

Deze cursus is eenmalig en vraagt aandacht voor enkele hedendaagse politieke filosofen van rechtse snit, namelijk de Britse conservatief Roger Scruton, de Frans-joodse denker Alain Finkielkraut en de Franse filosoof en publicist Pascal Bruckner. Voor deze cursus is geen specifieke voorkennis vereist, dus iedereen met belangstel-ling voor filosofie c. q. politieke filosofie is meer dan welkom.

Inhoud van de cursus

Binnen een bestek van tien hoorcolleges, waarin de cursisten zeker ook de mogelijkheid tot het stellen van vragen wordt geboden, biedt de docent Nico Dieteren een eerste zicht op enkele recalcitrante rechtse denkers. Er zullen vragen de revue passeren die in het heersende links-liberale klimaat minimaal tot gefronste wenkbrauwen, misschien wel tot enig tandengeknars kunnen leiden. Waarom kan en mag vrijheid niet het hoogste woord voeren? Welk gevaar gaat er schuil in het tegenwoordig zo populaire identiteitsdenken? In hoeverre is de blanke en bij uitstek de blanke man de ideale zondebok? Voor iedereen die geïntrigeerd raakt door deze ongemakkelijke vragen, is deze cursus een absolute must. De colleges zijn op academisch niveau (bachelor-niveau), doch specifieke filosofische voorkennis is niet vereist.

Toelichting

Toelichting

In een zeldzaam moment van eensgezindheid spraken de aanhangers van de LPF  na de moord op hun leider Pim Fortuyn door de radicale milieuactivist Volkert van der G. de inmiddels bijna iconische woorden dat de kogel van links kwam. In deze cursus wordt aandacht gevraagd voor enkele hedendaagse rechtse denkers die links inderdaad met velerlei vormen van geweld verbinden, niet alleen het fysieke geweld van stenen gooiende studenten in mei 68, maar vooral het symbolische geweld dat be-staat uit de intellectuele aanval op de verworvenheden van de Verlichting en het humanisme. Aan de hand van Roger Scruton, Alain Finkielkraut en Pascal Bruckner wordt de links-liberale beeldenstorm aan een kritisch onderzoek onderworpen, waar-bij hedendaagse fenomenen als het identiteitsdenken en de Black lives matterbeweging zeker niet zullen worden gespaard. Vertogen die bevrijding beloven, worden niet zelden vanuit een onwelriekende ondergrond gevoed.

Over de docent Nico Dieteren

De docent drs Nico Dieteren verzorgt al bijna vijfentwintig jaar cursussen filosofie voor diverse instellingen. Zo werkte hij bijvoorbeeld van 1996-2020 voor het onlangs ter ziele gegane HOVO Nijmegen (verbonden aan de Radboud Universiteit).

Verdere bijzonderheden

Over de kosten

Voor tien colleges is de prijs € 300. Mensen die minder dan € 22000 per jaar verdienen, kunnen 40% korting krijgen, mits ze een bewijs van de belastingdienst aanleveren. Geldige bewijsstukken zijn uitsluitend het IB-biljet of het document met het geregistreerde inkomen over het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de bijdrage gevraagd wordt.

Vanwege corona

Is er plaats voor maximaal 20 cursisten.
Zie verder voor maatregelen in het Titus Brandsma Memorial dit artikel.

Ga naar de bovenkant