Omvorming

Titus Brandsma Memorial Stijn Buijsstraat 11, Nijmegen

De geestelijke weg wordt vaak beschreven aan de hand van termen als vorming en omvorming. Het zijn termen die duiden op processen. Met deze ‘proceswoorden’ wordt geprobeerd inzicht te geven in de dynamische relatie tussen God en mens. In deze collegereeks staan we vanuit het oogpunt van geestelijke begeleiding stil bij omvormingsprocessen.

€355,
Ga naar de bovenkant