De Stichting Titus Brandsma Memorial (TBM) heeft een ANBI status. Wat dat voor u betekent bij giften kunt u vinden bij de belastingdienst, ANBI status

Contactgegevens
Stijn Buysstraat 11
6512CJ Nijmegen
024-3602421
TitusBrandsma@karmel.nl

Bestuur
Ir. H.L.P. Faassen, voorzitter
Mr. B.L.M. Jansen, penningmeester
G.W.M. van der Loop, secretaris
Prof. Dr. C.J.Waaijman
M.M.M.G. Raemaekers
C.J.M. van de Burgt
Het bestuur is gezamenlijk bevoegd.

Beloningsbeleid
Bestuur en andere medewerkers werken op vrijwillige basis, zonder vergoeding.

IBAN
NL56 INGB 0000 819729

Nummer Kamer van Koophandel
41261049

RSIN / fiscaal / ANBI-nummer
804035684

Jaarrekening
Jaarrekening 2018 (PDF)

Jaarverslag
Jaarverslag 2017 (PDF)

Jaarverslag 2016 (PDF)

Jaarverslag 2015 (PDF)

Jaarverslag 2014 (PDF)

Jaarverslag 2013 (PDF)

Jaarverslag 2012 (PDF)

Statuten
Statuten 2008 (PDF)