colleges Introductie kunstgeschiedenis

wekelijks op donderdag van 28 september 2023 – 14 december 2023 van 14.00 – 16.00 uur

Van Germaanse kunst tot vroege renaissance

Het Colloquium kunstgeschiedenis biedt u vier semesters een zeer uitgebreid chronologisch overzicht van de westerse kunstgeschiedenis, van de Egyptenaren tot hedendaagse kunst. Deze inspirerende colleges zijn gebaseerd op de propedeuse kunstgeschiedenis aan de Nederlandse universiteiten. De semesters zijn afzonderlijk te volgen.

Hoe onderscheidt men Germaanse kunst van Keltische kunst? Hoe zag de wereld eruit onder het bewind van Karel de Grote? Welke technische ontwikkelingen maakten de weg vrij voor de gotiek? En wat is precies de proto-renaissance? Deze, en nog veel meer vragen, worden beantwoord tijdens deze inspirerende collegereeks. De kunstgeschiedenis wordt in een culturele, sociale en historische context geplaatst. Er is veel aandacht voor afzonderlijke kunstwerken en kunstenaars. Ook zullen verschillende benaderingen, interpretaties en theorieën naast elkaar worden gezet. Deze uitvoerige reeks biedt u een degelijke basis om zelf met kennis en begrip nog meer van kunst te genieten!

Tijdens semester 2 komt aan bod:

Germaanse en Keltische kunst | Karolingische en Ottoonse kunst | Romaanse kunst | Gotiek | Laatgotiek | Proto-renaissance | Vroege renaissance in 10 hoorcolleges

Locatie

Titus Brandsma Memorial

Stijn Buijsstraat 11
Nijmegen, 6512 CJ Nederland

Begeleiding

Renout Robbertz

Aanmelden en verdere informatie