In gesprek met Jezus in de veertigdagentijd

Signalen van spiritualiteit

4 maandagavonden van 19.45 – 21.15  uur op 19 en 25 februari en 11 en 25 maart 2024

Tijdens de Veertigdagentijd gaan we met elkaar in gesprek over die woorden van Jezus die ook ons persoonlijk raken. We doen dat aan de hand van iconen en Bijbelteksten waarin Jezus het woord tot ons richt.
In de thema’s volgen we de weg die Jezus is gegaan. Durven wij ‘ja’ te zeggen op Jezus’ uitnodiging om zijn leerling te zijn? Wat vraagt het van ons om in zijn dienst te leven?
Hebben we wel eens een vriendschap of Jezus verraden? Wat betekent trouw zijn voor ons?
Kunnen en durven wij ten einde toe de weg te gaan zoals Jezus.
Rond al deze vragen mediteren we, en laten we ons raken tijdens de avonden signalen van spiritualiteit.

Deze en andere vragen staan in deze serie avonden Signalen van Spiritualiteit in de veertigdagentijd centraal.

We gaan in gesprek met Jezus met onze eigen ervaringen en gaan te rade bij (korte) teksten uit de Bijbel en ikonen.

Thema’s van de avonden

Leerling zijn

maandag 19 februari 2024

De eerste avond staan we stil bij de vraag of wij in staat zijn leerling te zijn.
Durven wij controle loslaten? En hoe zijn wij leerling?

’. 

Dienstbaar zijn

maandag 25 februari 2024

Jezus vraagt aan zijn leerlingen om Hem te volgen en om dienstbaar te zijn. We zien dit bijv. in het delen van het brood en de voetwassing op witte donderdag.
In hoeverre kunnen wij dienstbaar zijn en het belang van de ander boven dat van onszelf te stellen?

Verraden

maandag 11 maart 2024

Wat gebeurt er met ons als wij een vriend verraden? Als wij Jezus verraden? Kennen we dat? Wat doet dat met ons? Werkt dat door in ons verdere leven?

“Niet mijn wil, maar Uw wil geschiede”

maandag 25 maart 2024

Niet mijn wil, maar Uw wil geschiede” bidt Jezus tot zijn Vader in de tuin van Getsemane.  Hoe werkt deze overgave van Jezus door in ons leven? Kennen we die overgave? Wat kostte of wat kost het om dat te zeggen?

Praktische informatie

data in 2024

19 februari
25 februari
11 maart
25 maart

tijd

maandagavond 19.45- 21.15 uur

kosten

€ 5,00 per avond

begeleiding

Greetje Feenstra
AnitA van Kempen

locatie

Tituts Brandsma Memorial
Stijn Buysstraat 11
6511 CJ Nijmegen
024-360242§1

Aanmelden

Stuur een mail met uw naam, adres, evt. telefoonnummer naar titusbrandsma@karmel.nl

signalen van spiritualiteit