Biddend leven – in de ruimte van de psalmen (10 x per jaar)

ongeveer 1 x per maand op vrijdagmiddag van 16.00 – 19.30 uur

Iedere bijeenkomst gaan wij de ruimte van een psalm binnen om zijn spiritualiteit te verkennen.
Daarna concentreren we ons op de viering waarin deze psalm centraal staat. Een oefening in liturgische spiritualiteit.
We vieren de psalm en proeven zo deze vorm van getijdengebed.
Na de psalmviering is er gelegenheid om ons te bezinnen op hoe de psalm ieder persoonlijk raakt en doorwerkt in ons leven.

programma

16.00-16.55 uur opening en uitleg van de psalm
16.55-17.05 uur pauze
17.05-17.50 uur liturgische spiritualiteit van de Getijden
17.50-18.20 uur etenspauze
18.20-18.45 uur Psalmviering
18.45-19.30 uur bezinning

de data

in 2022

16 september: psalm 5
21 oktober: psalm 21
18 november: psalm 31
16 december: psalm 57

en 2023

27 januari: psalm 66
24 februari: psalm 84
31 maart: psalm 95
28 april: psalm 108
26 mei: psalm 125
23 juni: psalm 142

met medewerking van

Uitleg van de psalm:  Laetitia Aarnink, Anne-Marie Bos, Marieke Meiring, Marieke Rijpkema, Leon Teubner

Liturgische spiritualiteit:  Ad de Keyzer en Kees Waaijman

Bezinning:  Clara van de Ven, e.a.

kosten

€ 265,- voor het hele jaar. (als de kosten bezwaarlijk zijn is in overleg aanpassing mogelijk).

Bij de prijs is inbegrepen

  • het boekje “Psalmvieringen”
  • een brochure over liturgische spiritualiteit
  • tien psalmvieringen
  • koffie en thee in de pauze
    U wordt verzocht zelf brood mee te nemen.

aanmelden en verdere informatie

Bij voorkeur per e-mail (titusbrandsma@karmel.nl) én
door overmaking van het inschrijfgeld op rekening: NL56 INGB 0000 819729

toehoorder via zoom

Het is mogelijk om via Zoom ‘online toehoorder’ te zijn bij de inleidingen (in de psalm en over de liturgische spiritualiteit) van deze cursus.
Deelname aan de cursus kost dan € 150.

Heeft u hier interesse in, laat het even weten aan de coördinator van de cursus: Marieke Rijpkema, via titusbrandsma@karmel.nl.