Karmelregelgroep (8x per jaar)

1x per maand op zaterdagochtend van 10.15 – 12.15 uur

Trek op iedere plaats waar je woont, weg uit het eindige en ga binnen in de oneindige ruimte die God is.

In de Karmelregel tekent zich een geestelijke weg af. Een weg die naar God voert. Of liever: die God de kans geeft ons te vinden. Deze weg begint bij de elementaire gegevens van het dagelijks leven, die worden ingeoefend om open te gaan voor Gods inwerking, om zo een ruimte te worden waarin God zichzelf kan geven.

We lezen iedere bijeenkomst een hoofdstuk of een gedeelte daarvan uit de Regel. We gaan met de tekst en met elkaar in gesprek over wat zij betekent voor ons leven: voor ons opengaan voor het Geheim.

 

 

Na iedere bijeenkomst kunnen we ons aansluiten bij de viering rondom de Regel van de Karmel-gemeenschap.

data en tijd

16 september, 21 oktober, 18 november, 16 december 2023
13 januari, 10 februari, 9 maart, 13 april 2024
zaterdagmorgen 10.15 – 12.15 uur
(en 12.30-12.50 uur Karmelregelviering in de kerk, voor wie wil)

kosten

€ 55,-

begeleiding

Hettie Berflo

Deze groep is een doorgaande groep, waar gewoonlijk jaarlijks weer nieuwe mensen aan mee kunnen doen.
Aanmelding is nodig. Dit kan via een bericht aan: titusbrandsma@karmel.nl.

Er is ook een Karmelregelgroep op vrijdagmiddag. Zie elders.