Het Apostelraam van Jan Toorop

De totstandkoming van het apostel raam van Jan Toorop, in de Titus Brandsma Gedachteniskerk in Nijmegen. Over Jan Toorop (1858-1928), zijn werk, zijn stijl, zijn worsteling met portrettekeningen en een uitleg over het apostel raam. Verantwoording van deze film vindt u op onze website-pagina.