titelstrook Inleiding in de Psalm

Inleiding van de week

Psalm 114

Kees Waaijman leidt de psalm in.

1     Wijl Israël uit Egypte trok,
00   het huis van Jakob uit een koetervolk,
2     zou Juda zijn heiligdom wezen,
00   Israël zijn heerschappij.
3     De zee ziet, en vlucht,
00   de Jordaan ringt achterwaarts,
4     de bergen huppelen als rammen,
00   de heuvelen als kuddezonen.
5     Wat heb je, zee, ja, jij vlucht,
00   Jordaan, jij ringt achterwaarts,
6     bergen, jullie huppelen als rammen,
00   heuvelen, als kuddezonen?
7     Voor het gelaat van de Meester kronkel, land,
00   voor het gelaat van de Machtige van Jakob,
8     die de rots wendt in een waterpoel,
00   kiezel in zijn waterbron.