titelstrook Inleiding in de Psalm

Inleiding van de week

Psalm 13

Kees Waaijman leidt de psalm in.

1     Voor de verduurder.
0     Deun.
0     Van David.

2     Hoelang nog, Wezer, vergeet Jij mij durend,
0     hoelang nog verberg Jij je gelaat uit mij?
3     Hoelang nog breng ik beraden in mijn ziel,
0     droefheid in mijn hart de dag door,
0     hoelang nog verhoogt zich mijn vijand over mij?
4     Kijk dan toch, buig je naar mij, Wezer,
0     mijn Machtige, verlicht mijn ogen.
0     Anders slaap ik de dood in,
5     anders zegt mijn vijand: ‘Ik kan hem aan,’
0     juichen mijn benauwers, ja, ik wankel.
6     En ik, in jouw gunst veilig ik mij,
0     mijn hart juicht in jouw bevrijding.
0     Zingen wil ik Wezer, ja, Hij bejegent mij.