titelstrook Inleiding in de Psalm

Inleiding van de week

Psalm 137

Kees Waaijman leidt de psalm in.

1     Aan de rivieren van Babel,
0     daar zaten wij, ook weenden wij
0     waar wij Sion gedachten.
2     Aan de wilgen in haar midden
0     hingen wij onze lieren.
3     Ja, daar baden ons
0     die ons banden, om spreuken op zang
0     en onze jammernissen om vreugde:
0     ‘Zing ons uit de zang van Sion.’
4     Hoe zullen wij zingen de zang van Wezer
0     op aarde van een uitheemse?
5     Als ik jou vergeten zou, Jeruzalem,
0     vergetel zij mijn rechter,
6     verkleve mijn tong met mijn gehemelte,
0     als ik jou niet gedenk,
0     als ik Jeruzalem niet stijgen laat
0     tot hoofd van mijn vreugde.
7     Gedenk, Wezer, de zonen van Edom
0     de dag van Jeruzalem,
0     die zeiden: ‘Naakt zal ze, naakt
0     tot in haar gronding.’
8     Dochter Babel, te verweldigen,
0     welvaart wie jou vernoegt
0     jouw bejegening waarmee jij ons bejegende,
9     welvaart wie pakt en smijt
0     jouw lurken tegen de klif.