VRIEND WORDEN

De Stichting Vrienden van Titus Brandsma

Titus Brandsma stond volop in het leven, was zeer betrokken bij mens en maatschappij en bezat een uitzonderlijke daadkracht. Dat alles kwam voort uit een diepe relatie met God, de kern van zijn bestaan. Het leven van Titus Brandsma laat zien hoe een doorleefde spiritualiteit weerbaar maakt tot in haar uiterste consequenties. Daarom is Titus Brandsma nog steeds voor velen een bron van inspiratie.

De Stichting Vrienden van Titus Brandsma heeft als doel: initiatieven ondersteunen die gestalte geven aan het geestelijk erfgoed van Titus Brandsma. Daartoe is het nodig fondsen te werven. Deze dienen vooral tot de instandhouding van het Titus Brandsma Memorial te Nijmegen. Maar de Stichting steunt ook uitgaven van en over Titus Brandsma en andere activiteiten rondom zijn persoon.

De Stichting Vrienden is een steunstichting van het Titus Brandsma Memorial (TBM). Deze heeft een ANBI status en wordt geheel door vrijwilligers gerund. Uw giften voor de Vrienden zijn dus aftrekbaar voor de belasting. Wilt u daar meer van weten, informeer dan bij de beheerder van het TBM of bij de belastingdienst. De financiële verantwoording wordt gepubliceerd in het jaarverslag. U kunt dit vinden onder ANBI Vrienden op onze website.

Steun ons – word vriend

Vrienden voelen zich betrokken bij het geestelijk erfgoed van Titus Brandsma.

  • U wordt reeds VRIEND voor minimaal € 10,- per jaar.
  • Vriend zijn kunt u op verschillende manieren uitdrukken:
    • Door een gift, eenmalig of periodiek
    • Door een nalatenschap of erfenis. Wij kunnen u hierover adviseren.
    • Door een machtiging voor een periodieke afschrijving. Vraag hiervoor een machtigingskaart bij de Vrienden. Of download hier de PDF-versie van de machtigingskaart.

Zo kunt u zich aanmelden

Stichting Vrienden van Titus Brandsma
RABO: NL62 RABO 0135897491
ABN-AMRO: NL11 ABNA 0230007732

Vriendenkrant

Er is onlangs een nieuwe Vriendenkrant verschenen.
Afhankelijk hoe uw browser werkt, wordt de vriendenkrant, als u er op klikt, gedownload op uw pc. Soms opent de vriendenkrant in een nieuw venster met adobe acrobat reader.

Archief Vriendenkrant

Hier vindt u de voorgaande Vriendenkranten