Jonge Jaren

familie Brandsma voor de boerderij

Anno Sjoerd Brandsma werd geboren als zoon van Tjitsje en Titus Brandsma op 23 februari 1881 in Ugoklooster, bij Bolsward in Friesland. Het gezin Brandsma bestond uit vier meisjes en twee jongens, van wie Titus de op één na jongste was. Vijf van de broers en zussen zouden later kiezen voor het religieuze leven.
Het gezin had een melkveebedrijf, en verkocht melk en kaas die op de boerderij zelf werden gemaakt. Anno’s vader zette zich in voor het behoud van de Friese cultuur en was actief in de lokale politiek.
Na zijn middelbare schoolopleiding bij de Franciscanen in Megen (nabij Oss in Noord Brabant) besloot Anno in te treden in de Karmelorde.
Hij begon zijn noviciaat in Boxmeer in september 1898 en nam de naam van zijn vader Titus aan als zijn kloosternaam. In oktober 1899 legde hij zijn eerste professie af en op 17 juni 1905 werd hij tot priester gewijd.
Na verdere studie aan de Gregoriana Universiteit in Rome promoveerde hij in 1909 tot doctor in de wijsbegeerte. Titus had ook een grote belangstelling voor spiritualiteit en voor journalistiek, twee gebieden die, samen met zijn academische bezigheden, een groot deel van zijn levenswerk zouden uitmaken.

Werk en missie

In 1923 was Titus één van de oprichters van de Katholieke Universiteit Nijmegen, en werkte er als hoogleraar en bestuurder. In het academisch jaar 1932-33 was hij Rector Magnificus.
Als pater Karmeliet deelde hij de spirituele traditie van de Orde ook graag met mensen buiten de universiteit.
Hij reisde veel om lezingen te geven over Karmelitaanse spiritualiteit. Ter voorbereiding van een lezingentournee in de Verenigde Staten in 1935 verbleef hij enige tijd in de Karmelkloosters in Dublin en Cork in Ierland.
Hij was actief op vele maatschappelijke terreinen, zoals onderwijs, Friese taal & cultuur en vredeswerk.

Titus Brandsma aan het werk

Journalistiek

Titus ontwikkelde ook zijn belangstelling voor journalistiek en andere media. Eind 1935 werd hij de geestelijk adviseur van de bond van katholieke journalisten. In deze functie stimuleerde hij het verzet tegen de publicatie van nazi-propaganda in katholieke kranten en in de pers in het algemeen. Hij was vooral kritisch over het antisemitisme. Toen de nazi’s Nederland binnenvielen in mei 1940, moedigde hij de bisschoppen aan zich uit te spreken tegen de vervolging van de Joden en de schending van de mensenrechten in het algemeen door de bezetters.
Door dit te doen, viel hij op bij de autoriteiten.

Arrestatie en martelaarschap

Het aanzetten van katholieke kranten om te weigeren nazi-propaganda af te drukken bezegelde het lot van Titus. Titus had toegezegd aan elke redacteur persoonlijk een brief van de bisschoppen te overhandigen. In deze brief werden de redacteuren geïnstrueerd niet te voldoen aan een nieuwe wet die hen verplichtte nazi-advertenties en -artikelen af te drukken. Titus had veertien redacties bezocht toen hij op 19 januari 1942 in Nijmegen door de Gestapo
werd gearresteerd.
Titus werd gevangen gezet in Scheveningen en Amersfoort voordat hij in juni naar Dachau werd vervoerd.

Onder het strenge regime daar ging zijn gezondheid snel achteruit en kwam hij in de derde week van juli in de ziekenbarak terecht. Hij verdroeg zijn martelgang gelijkmoedig en bemoedigde zijn medegevangenen. Op 26 juli 1942 werd hij gedood met een dodelijke injectie.
Op de dag dat hij stierf, gaven de Nederlandse bisschoppen een pastorale brief uit waarin zij krachtig protesteerden tegen de deportatie van Joden uit Nederland.

barakken in concentratiekamp Dachau Foto is uit 1945 van internet

TItus Brandsma werd op 3 november 1985 in Rome zalig verklaard door paus Johannes Paulus II en op 15 mei 2022 heilig verklaard door paus Franciscus.

Documentaire over het leven van Titus Brandsma

Scenario en script – Hans Kuilder
In samenwerking met Kees Waaijman

Biografie

Saint Titus Brandsma (1881 – 1942) is one of the most inspiring Carmelites for the contemporary world. Churches, schools and streets are named after him. He was born Anno Sjoerd Brandsma in 1881 in Ugoklooster, a hamlet in Friesland near Bolsward. He later chose Titus as his monastic name.

The socio-economic deprivation of Frisian Catholics had a major impact on Titus Brandsma’s life. His commitment to the emancipation of Dutch and Frisian Catholics, especially in the fields of education and journalism, had its origins here.
At the age of 17, Titus chose to enter the Carmelite Order. Already in the first years of his monastic life, he came into contact with mystical writings. It was in the area of the study of mysticism and spirituality that his greatest achievements would later lie.

In 1923, Titus Brandsma was appointed professor of philosophy and mysticism at the then established Catholic University in Nijmegen. He pioneered the collection and description of medieval mystical writings. However, his interest was not only studious. He was deeply moved by people’s personal relationship with God, as his 1932 rectorial address showed.

In the 1930s, Titus Brandsma warned on many occasions against the dangers of rising National Socialism. After the occupation of the Netherlands in May 1940, Titus continued to resist, especially through education and journalism. On 19 January 1942, he was arrested by the Gestapo and accused of sabotage activities. Several weeks of interrogation followed at the Sicherheitsdienst office at the Binnenhof in The Hague. During this period, he wrote, among other things, My Cell. Not long after, his final journey began, via various prisons, towards the Dachau concentration camp. Here he died on 26 July 1942.

Titus Brandsma

Godsbegrip

Rede gehouden te Nijmegen, 17 October 1932 op de Dies Natalis der
R.K. Universiteit door Prof. Dr. Titus Brandsma o.carm.

U kunt de rede inzien op de website Writings of Titus Brandsma