ANBI status

De Stichting Titus Brandsma Memorial (TBM) heeft een ANBI status. Wat dat voor u betekent bij giften kunt u vinden bij de belastingdienst, ANBI status.

Contactgegevens
Stijn Buysstraat 11
6512 CJ Nijmegen
024 – 360 24 21
titusbrandsma@karmel.nl

Bestuur
Ir. H.L.P. Faassen, voorzitter
Mr. B.L.M. Jansen, penningmeester
G.W.M. van der Loop, secretaris
C.J.M. van de Burgt
M.M.M.G. Raemaekers
(+vacature)

Het bestuur is gezamenlijk bevoegd.

Beloningsbeleid
Bestuur en andere medewerkers werken op vrijwillige basis, zonder vergoeding.

IBAN
NL56 INGB 0000 819729

Nummer Kamer van Koophandel
41261049

RSIN / fiscaal / ANBI-nummer
804035684

Jaarrekening
Jaarrekening 2021 (PDF)
Jaarrekening 2020 (PDF)
Jaarrekening 2019 (PDF)
Jaarrekening 2018 (PDF)

Jaarverslag
Activiteitenverslag 2022 (PDF)

Beleidsplan
Beleidsplan (PDF)

Statuten
Statuten 2008 (PDF)