ANBI status

De Stichting Titus Brandsma Memorial (TBM) heeft een ANBI status. Wat dat voor u betekent bij giften kunt u vinden bij de belastingdienst, ANBI status.

Contactgegevens
Stijn Buysstraat 11
6512 CJ Nijmegen
024 – 360 24 21
titusbrandsma@karmel.nl

Bestuur
Ir. H.L.P. Faassen, voorzitter
Mr. B.L.M. Jansen, penningmeester
G.W.M. van der Loop, secretaris
C.J.M. van de Burgt
M.M.M.G. Raemaekers
(+vacature)

Het bestuur is gezamenlijk bevoegd.

Beloningsbeleid
Bestuur en andere medewerkers werken op vrijwillige basis, zonder vergoeding.

IBAN
NL56 INGB 0000 819729

Nummer Kamer van Koophandel
41261049

RSIN / fiscaal / ANBI-nummer
804035684

Jaarrekening
Jaarrekening 2023 (PDF)
Jaarrekening 2022 (PDF)
Jaarrekening 2021 (PDF)
Jaarrekening 2020 (PDF)
Jaarrekening 2019 (PDF)
Jaarrekening 2018 (PDF)

Jaarverslag
Activiteitenverslag 2022 (PDF)

Beleidsplan
Beleidsplan (PDF)

Statuten
Statuten 2008 (PDF)