2024-05-10T12:32:40+02:00

Werkcollege filosofie Byung-Chul Han met Nico Dieteren

De filosofie komt pas waarlijk tot leven wanneer je samen met anderen primaire teksten leest en daarover met elkaar in gesprek gaat, vandaar dat FIAND behalve hoorcolleges ook werkcolleges gaat aanbieden. Net als vorig jaar, toen we zijn boek Psychopolitiek hebben gelezen, staat de Duits-Koreaanse filosoof Byung-Chul Han ook dit jaar weer op het programma, alleen buigen we ons dit keer over zijn recentste werk Vita contemplativa, waarin een pleidooi voor de inactiviteit wordt gehouden.

2024-05-10T12:40:47+02:00

Werkcollege filosofie over Helmut Rosa

De filosofie komt pas waarlijk tot leven wanneer je samen met anderen primaire teksten leest en daarover met elkaar in gesprek gaat, vandaar dat FIAND behalve hoorcolleges ook werkcolleges aanbiedt. Tijdens deze cursus gaat onze aandacht uit naar de Duitse socioloog en filosoof Hartmut Rosa, die in het Nederlandse taalgebied een toenemende bekendheid geniet, zoals blijkt uit de vertaling van enkele van zijn boeken. Onze keuze is gevallen op het boek met de titel Onbeschikbaarheid (de oorspronkelijke titel luidt Unverfügbarkeit).

2024-02-13T15:25:58+01:00

Het gevecht met de Hydra!

wekelijks op vrijdag vanaf 2 februari van 10:30 - 12:30 uur. De verzuchting ‘we leven nu eenmaal in nihilistische tijden’ ligt tegenwoordig op steeds meer lippen bestorven. In een cursus van drie of vier semesters wordt geprobeerd wat meer greep te krijgen op een in zichzelf uiterst grillig en complex fenomeen dat als een ware duivelskunstenaar steeds weer in een nieuwe gedaante aan ons verschijnt.