2024-02-13T15:25:58+01:00

Het gevecht met de Hydra!

wekelijks op vrijdag vanaf 2 februari van 10:30 - 12:30 uur. De verzuchting ‘we leven nu eenmaal in nihilistische tijden’ ligt tegenwoordig op steeds meer lippen bestorven. In een cursus van drie of vier semesters wordt geprobeerd wat meer greep te krijgen op een in zichzelf uiterst grillig en complex fenomeen dat als een ware duivelskunstenaar steeds weer in een nieuwe gedaante aan ons verschijnt.