Titus Brandsma Memorial

Het Titus Brandsma Memorial is een project van de Karmelorde in Nederland.
Titus Brandsma was lid van deze wereldwijde kloosterorde.

Meer informatie over de Karmelorde in Nederland: www.karmel.nl.
En over de Karmelorde wereldwijd: www.ocarm.org/en.

Logo van Titus Brandsma Memorial

Stichting

De Stichting Titus Brandsma Memorial draagt zorg voor het beheer van het Titus Brandsma Memorial. Deze stichting heeft een ANBI status.
Dhr. Harry Faassen is voorzitter van de stichting. Voor meer informatie over de bestuursleden, jaarverslag e.d. zie de ANBI pagina.

Harry Faassen

Het beheer

Het dagelijks beheer van het Titus Brandsma Memorial is toevertrouwd aan zr. Marieke Rijpkema o.carm.
Zij is bereikbaar via: titusbrandsma@karmel.nl en 024 – 360 24 21 (tijdens kantooruren).

Marieke Rijpkema

Eliagemeenschap

De werkgroep Eliagemeenschap draagt de verantwoordelijkheid voor de liturgievieringen op zondagmorgen en de doordeweekse avonden.
Voorzitter is zr. Laetitia Aarnink JMJ. Haar e-mail adres is: jgaarnink@hetnet.nl.

zr. Laetitia Aarnink

De Karmel

De Karmelcommmuniteit van Nijmegen draagt de verantwoordelijkheid voor de psalmvieringen, stiltevieringen en de Regelvieringen.
Over de Karmelcommuniteit Nijmegen: www.karmel.nl/karmel-nijmegen.

Pastorale zorg

Paul Reehuis o.carm. is als pastor verbonden aan de Titus Brandsma Gedachteniskerk.
Helaas is hij vanwege ziekte langdurig niet beschikbaar.

Paul Reehuis

Vrijwilligers

De activiteiten van het Titus Brandsma Memorial worden gedragen door de inzet van ruim 100 vrijwilligers.