privacyverklaring

De stichting Titus Brandsma Memorial
(hierna te noemen het TBM)

kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van het TBM, en/of omdat u deze zelf aan het TBM verstrekt.

Het TBM kan de volgende contactgegevens verwerken

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

Waarom het TBM gegevens nodig heeft

Het TBM verwerkt uw persoonsgegevens

  • om contact met u op te kunnen nemen als u daar om vraagt
  • om te weten wie er aan de diverse activiteiten deelnemen (zoals cursussen, lezingen, workshops, vieringen, vrijwilligerswerk) en daarover zo nodig contact te kunnen onderhouden
  • om uit te nodigen mee te doen aan de jaarlijkse kerkbijdrage actie
  • om nieuwberichten over het TBM te kunnen toesturen

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Het TBM bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor we uw gegevens verzamelen.

Delen van uw gegevens met derden

Het TBM deelt geen persoonsgegevens met derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Inzicht in uw websitebezoek

Op de website van het TBM worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.
Deze gegevens gebruiken we voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij gebruiken deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
Deze bezoekgegevens worden gemeten en bijgehouden om de website te verbeteren en deze goed aan te laten sluiten bij uw behoeften.

Video’s

Als u naar een van onze video’s kijkt worden door YouTube cookies geplaatst. Hier hebben wij geen invloed op.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar titusbrandsma@karmel.nl   Het TBM zal zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Het TBM neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van TBM maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door het TBM verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met het TBM op via titusbrandsma@karmel.nl. Of gebruik het formulier hieronder.

Het TBM is als volgt te bereiken

Stijn Buysstraat 11
6512 CJ Nijmegen
titusbrandsma@karmel.nl

Marieke Rijpkema is de functionaris gegevensbescherming van het Titus Brandsma Memorial.

Zij is te bereiken via titusbrandsma@karmel.nl

Meer informatie over cookies en beveiliging van onze website

De consumentenbond legt helder uit wat cookies zijn en hoe ze werken.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Lees hier hoe Akismet dat doet.

Als u wilt reageren