Vieringen

Titus Brandsma Gedachteniskerk

De Titus Brandsma Gedachteniskerk is een open kloosterkerk van de Karmelieten. Veel mensen lopen even binnen om de weldaad van de stilte te zoeken, hun zorgen met Maria of Titus Brandsma te delen, of er gewoon te zijn. De binnenruimte ademt een sfeer van stilte, openheid en gastvrijheid. Het lege midden, met de lezenaar en het altaar, vormt het liturgisch centrum. Een ieder die wil kan hier plaats nemen. Er zijn vier vieringen per dag. Alle vieringen zijn voor iedereen toegankelijk om te vieren, te bidden en stil te zijn: te staan voor Zijn Gelaat. U bent van harte welkom.

Titus Brandsma Memorial sluit zich aan bij landelijke corona lockdown

Dit betekent dat er vanaf 18 december 2020 geen vieringen zullen zijn in de Titus Brandsma gedachteniskerk op en rond Kerstmis en Oud & Nieuw, geen zondagvieringen van 20 december t/m 9 februari, en geen Eucharistievieringen overdag en Vieringen rond het Evangelie ’s avonds. U leest hier het hele bericht.

Online kerstviering

Vanaf donderdagavond 18.00 uur zal er een kerstviering online staan. Om desgewenst bij mee te bidden.

Online psalmviering

De psalmviering die gewoonlijk op weekdagen om 8.00 uur gehouden werd is vanwege de coronacrisis ‘verplaatst’ naar het internet. Elke week vindt u hier onder de psalmviering van de week, met beeld, audio en tekst, om bij mee te bidden.

Stilteviering

Van maandag t/m zaterdag is er dagelijks een stilteviering van 12.30 – 13.00 uur

Slavisch Byzantijns

De vieringen met het Slavisch Byzantijns koor (tweede zaterdag van de maand) zijn voorlopig opgeschort.

De kerk is iedere dag open van 10.00 – 16.00 uur

Corona maatregelen

Tot 10 februari 2021 geen vieringen vanwege corona-lockdown

corona virus

We hebben maatregelen genomen om verspreiding van het corona virus tegen te gaan. U leest er hier meer over.

Evangelie lezingen

Sinds de uitbraak van het corona-virus is het mogelijk wekelijks de evangelie lezing, met een acclamatie en gebed (uit het boek: Lof zij U, Christus, van K. Waaijman) voor de komende zondag per e-mail te ontvangen. Van de afgelopen weken vindt u ze hier:

Psalmviering

Sinds de corona-maatregelen van kracht zijn,  bieden we onze gebruikelijke psalmvieringen online aan.
Iedere week bidden we een andere psalm.

online psalmviering