Vieringen

Titus Brandsma Gedachteniskerk

De Titus Brandsma Gedachteniskerk is een open kloosterkerk van de Karmelieten. Veel mensen lopen even binnen om de weldaad van de stilte te zoeken, hun zorgen met Maria of Titus Brandsma te delen, of er gewoon te zijn. De binnenruimte ademt een sfeer van stilte, openheid en gastvrijheid. Het lege midden, met de twee tafels, de lezenaar en het altaar, vormt het liturgisch centrum. Een ieder die wil kan hier plaats nemen. Er zijn vier vieringen per dag. Alle vieringen zijn voor iedereen toegankelijk om te vieren, te bidden en stil te zijn: staan voor Zijn Gelaat. U bent van harte welkom.

Vanwege de corona-uitbraak

In verband met de Corona uitbraak is de inrichting van de kerk aangepast. Er zijn nu 30 zitplaatsen beschikbaar. Om teleurstelling te voorkomen wordt u gevraagd zich voor de viering van zondagmorgen vooraf aan te melden, via: titusbrandsma@karmel.nl.
De viering op zondagmorgen is een woord- en gebedsviering. Er wordt niet samen gezongen.

Online psalmviering

De psalmviering die gewoonlijk op weekdagen om 8.00 uur gehouden werd is vanwege de coronacrisis ‘verplaatst’ naar het internet. Elke week vindt u hier onder de psalmviering van de week, met beeld, audio en tekst, om bij mee te bidden.

Stilteviering

De viering rond de Karmelregel op zaterdag is vervangen door een stilteviering.

Slavisch Byzantijns

De vieringen met het Slavisch Byzantijns koor (tweede zaterdag van de maand) zijn voorlopig opgeschort.

Het huidige weekschema van de vieringen ziet er zo uit

Dag Tijd Viering
dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag 9.00 uur Eucharistieviering met gedachtenis van Titus Brandsma
maandag t/m zaterdag 12.30 uur Stilteviering
maandag t/m donderdag 19.00 uur Viering rond het evangelie
zaterdag 17.00 uur Eucharistieviering
zondag 10.30 uur Viering rond het evangelie

De kerk is iedere dag open van 10.00 – 16.00 uur

Corona maatregelen

corona virus

We hebben maatregelen genomen om verspreiding van het corona virus tegen te gaan. U leest er hier meer over.

de opstelling in de kerk is aangepast om veilig met elkaar te vieren ondanks het corona-virus

Aanmelden voor de vieringen

Mail aan titusbrandsma@karmel.nl wanneer en hoe laat u een viering wilt bijwonen.

Evangelie lezingen

Sinds de uitbraak van het corona-virus is het mogelijk wekelijks de evangelie lezing, met een acclamatie en gebed (uit het boek: Lof zij U, Christus, van K. Waaijman) voor de komende zondag per e-mail te ontvangen. Van de afgelopen weken vindt u ze hier:

Psalmviering

Sinds de corona-maatregelen van kracht zijn,  bieden we onze gebruikelijke psalmvieringen online aan.
Iedere week bidden we een andere psalm.

online psalmviering