Vieringen

Titus Brandsma Gedachteniskerk

De Titus Brandsma Gedachteniskerk is een open kloosterkerk van de Karmelieten. Veel mensen lopen even binnen om de weldaad van de stilte te zoeken, hun zorgen met Maria of Titus Brandsma te delen, of er gewoon te zijn. De binnenruimte ademt een sfeer van stilte, openheid en gastvrijheid. Het lege midden, met de lezenaar en het altaar, vormt het liturgisch centrum. Een ieder die wil kan hier plaats nemen. Er zijn drie vieringen per dag. Alle vieringen zijn voor iedereen toegankelijk om te vieren, te bidden en stil te zijn: te staan voor Zijn Gelaat. U bent van harte welkom.

De kerk is iedere dag open van 10.00 – 16.00 uur

Overzicht van de vieringen rond de Kerst

dag dag tijd viering
19 december dinsdag  19.00 uur Psalmviering
24 december
4e zondag van de Advent
Kerstavond
zondag  10.30 uur
20.00 uur
Viering rond het Evangelie
Viering rond het Evangelie
25 december
1ste Kerstdag
maandag  10.30 uur Viering rond het Evangelie
26 december
2de Kerstdag
dinsdag .  geen vieringen
31 december
Oudjaar
zondag  10.30 uur
19.00 uur
Viering rond het Evangelie
Gebedsviering
1 januari 2024
Nieuwjaar
maandag  10.30 uur Viering rond het Evangelie

In de periode van 27 december t/m 5 januari is er ’s morgens om 8.00 uur geen Psalmviering.
De psalmviering wordt verplaatst naar de avond, om 19.00 uur. (Er is er dus in deze periode geen viering rond het Evangelie ‘s avonds)

Overzicht van de vieringen door het jaar

dag tijd viering
maandag t/m vrijdag    8.00 uur
(en online)
Psalmviering
maandag t/m vrijdag  12.30 uur Stilteviering
maandag t/m donderdag   19.00 uur Viering rond het Evangelie
zaterdag   12.30 uur
17.00 uur
.
Karmelregelviering
Woord- en Communieviering of Eucharistie
zondag   10.30 uur Viering rond het Evangelie
(met tafeldienst)

Psalmviering van de week

De psalmviering die in de kerk gebeden wordt is ook online mee te bidden.