Titus Brandsma Memorial

De Stichting Vrienden van Titus Brandsma

Titus Brandsma stond volop in het leven, was zeer betrokken bij mens en maatschappij en bezat een uitzonderlijke daadkracht. Dat alles kwam voort uit een diepe relatie met God, de kern van zijn bestaan. Het leven van Titus Brandsma laat zien hoe een doorleefde spiritualiteit weerbaar maakt tot in haar uiterste consequenties. Daarom is Titus Brandsma nog steeds voor velen een bron van inspiratie.

De Stichting Vrienden van Titus Brandsma heeft als doel: initiatieven ondersteunen die gestalte geven aan het geestelijk erfgoed van Titus Brandsma. Daartoe is het nodig fondsen te werven. Deze dienen vooral tot de instandhouding van het Titus Brandsma Memorial te Nijmegen. Maar de Stichting steunt ook uitgaven van en over Titus Brandsma en andere activiteiten rondom zijn persoon.

De Stichting Vrienden van Titus Brandsma heeft een ANBI status en een eigen website.

Word vriend

Vrienden voelen zich betrokken bij het geestelijk erfgoed van Titus Brandsma.

  • U wordt reeds VRIEND voor minimaal € 10,- per jaar.
  • Vriend zijn kunt u op verschillende manieren uitdrukken:
    • Door een gift, eenmalig of periodiek
    • Door een nalatenschap of erfenis. Wij kunnen u hierover adviseren.
    • Door een machtiging voor een periodieke afschrijving. Vraag hiervoor een machtigingskaart bij de Vrienden. Of download hier de PDF-versie van de machtigingskaart.

Zo kunt u zich aanmelden

Stichting Vrienden van Titus Brandsma

RABO: NL62 RABO 0135897491
ABN-AMRO: NL11 ABNA 0230007732

Vriendenkrant

Twee maal per jaar wordt aan de Vrienden van Titus Brandsma de Vriendenkrant per post toegestuurd.

Hieronder vindt u de link naar de pdf versie van de meest recente Vriendenkrant.

maart 2022

[pdf 611 Kb]

Archief Vriendenkrant

Op de website van de Stichting Vrienden van Titus Brandsma vindt u nog de voorgaande Vriendenkranten.