Titus, bedankt.

geschreven en overwogen door Kees Waaijman
in Nijmegen op 15 mei 2022

Vandaag gedenken wij Titus Brandsma,
hoe de kerk wereldwijd
Gods heilig vuur in hem
erkent en levend wil houden.

Vandaag gedenken wij deze
eenvoudige en heilige mens,
Titus Brandsma, die oog had voor kleine mensen,
die ijverde voor de vrede,
die valse schijn schuwde,
die leerlingen een warm hart toedroeg,
oog had voor het schone,
voor bloemen, planten en dieren,
die zijn familie niet vergat
en vluchtelingen hielp.

Vandaag gedenken wij Titus Brandsma,
die moedig opkwam voor persvrijheid,
minderheden een stem gaf,
in alle bescheidenheid probeerde
mensen met elkaar te verbinden.

Vandaag gedenken wij Titus Brandsma,
hoe hij leefde in verbondenheid met God
als een bloem in de zon,
hoe hij probeerde waarachtig
karmeliet te worden
en in navolging van Maria,
zijn lieve moeder,
de geboorte van God in zijn leven
niet hinderde,

hoe hij het lijden verduurde
als weg naar groter liefde
en verzoening.

Vandaag gedenken wij Titus Brandsma,
hoe hij zich dapper weerde
in de gevangenis van Scheveningen,
hoe hij in de hel van Amersfoort
zijn kwetsbare gelaat liet zien,
hoe hij zijn contemplatieve blik
nooit verloochende
en Gods tegenwoordigheid voor ogen hield,
hoe hij zich in de ontluistering van dit concentratiekamp
één wist met het lijden van Christus,
hoe hij in kamp Dachau de evenmens bleef zien,
zelfs in zijn beulen.

Wij gedenken Titus Brandsma,
hoe hij onvindbaar opgenomen werd
in de as van Dachau,
maar gevonden werd
Door ontelbaar velen
in hun nood,
tot op de dag van vandaag.

Wij gedenken Titus Brandsma,
hoe hij in ons midden leeft,
stil en eenvoudig,
hier in deze kerk
aan zijn gedachtenis gewijd.

Wij zijn intens dankbaar voor zijn leven
dat wij hier met liefde behoeden
en waaruit wij
naar vermogen proberen te leven.

Hoeveel hebben wij niet aan hem te danken,
hoeveel hebben wij niet van hem geleerd,
hoeveel ligt nog op ons te wachten
als een kostbare schat
verborgen in de toekomst.

Intens dankbaar zijn wij voor zijn leven
dat ons blijvend bezielt,
om oog te hebben
voor de liefde van God
die onvermoeibaar
naar ons op zoek is.

Wij danken Jou, o God,
voor dit heilige leven,
Titus Brandsma,
geheiligd in jouw heiligheid,
Jij die niemand beschadigt,
maar alles en allen heelt,
ook ons, brekebenen
die staan voor jouw gelaat.

Titus, bedankt.

Kees Waaijman tijdens de uitleg van de psalmen