Filosofie voor het persoonlijke leven

Titus Brandsma Memorial Stijn Buijsstraat 11, Nijmegen

Sommige thema’s zijn te persoonlijk, pijnlijk of schaamtevol om over te praten. U weet wel, onderwerpen waar we zelfs met vrienden niet over beginnen…

kijk op de website van de Vrije Academie

Leergang filosofie deel 4

Titus Brandsma Memorial Stijn Buijsstraat 11, Nijmegen

In het vierde deel van de leergang filosofie staan we stil bij 'Inleiding in de middeleeuwse Arabische filosofie en de filosofie van de renaissance'. Tegenwoordig wordt in de westerse wereld de islam, al dan niet onder invloed van het ontwrichtende werk van xenofobe politici, veelal geassocieerd met negatieve fenomenen als terrorisme, systematische schending van de mensenrechten, onderdrukking van vrouwen en een antidemocratische grondhouding

€300,

De kogel kwam van links maar de redding komt van rechts

Titus Brandsma Memorial Stijn Buijsstraat 11, Nijmegen

Een eerste kennismaking met enkele hedendaagse rechtse filosofen In een zeldzaam moment van eensgezindheid spraken de aanhangers van de LPF na de moordaanslag [...]

€300,
Ga naar de bovenkant