Signalen van spiritualiteit

 

GOEIE GENADE!

Genade is een woord dat we vandaag de dag niet snel in de mond nemen. Toch kennen we allemaal ervaringen waarbij ‘genade’ een passend woord zou kunnen zijn. Ervaringen van verrassing, weldadigheid, ondersteuning, onverdiende goedheid. Bijvoorbeeld in vriendschap, gastvrijheid, vergeving. Soms roepen we het uit, in schrik, in een vecht-partijtje, in machteloosheid.
In de joods-christelijke traditie is het een woord bij uitstek dat de betrokkenheid van God bij de mensen tot uitdrukking brengt.

In aansluiting bij het thema van het tijdschrift Speling van begin 2017, verkennen we met elkaar wat genade vandaag de dag zou kunnen betekenen. Met de vijf inleiders laten we ons meenemen in wat diverse Bijbelauteurs, filosofen en mystici ons te zeggen hebben over: goeie genade!

ma. 3 september - Annemarieke vd Woude
Genade! Genade!
Klopt het dat genade een ‘versleten’ woord geworden is? Zijn vriendschap, gastvrijheid, dankbaarheid dan geen noties die je met genade in verband zou kunnen brengen? Misschien is dat wel een begaanbare weg: vanuit persoonlijke ervaringen proberen om het huis van genade, steentje voor steentje, weer op te bouwen. Het klassieke begrip ‘genade’ zou dan wel weer een nieuwe, frisse en betekenisvolle inhoud kunnen krijgen.

ma. 10 september - Kees Waaijman
Vergenadiging
Wie De verwoeste stad van Zadkine in Rotterdam heeft zien bidden, tegen de verwoestende oorlog in, tot op de dag van vandaag, weet dat het, hoe onmachtig ook, wél kan: ten hemel schreien. De harde havenstad wordt er zacht van.
Vergenadiging – een psalmisch woord – is als De verwoeste stad van Zadkine: een machteloos gebaar van biddende mensen, in het diepste duister van de ballingschap. Thuisloze mensen bidden niet politiek correct, ze bidden dwars tegen de burgerlijke theologie in. Wees genadig, wees ons genadig.

ma. 17 september - Door Brouns Wewerinke
Hoe genade kan werken
‘Genade’ is een Bijbels woord en wordt vaak gebruikt in een gelovige context. Maar ook in niet-expliciet religieuze betekenis kan genade werkzaam zijn. We kijken naar enkele teksten uit verschillende bronnen om de oorsprong en de werking van genade op het spoor te komen.
Richtvragen daarbij zijn: Wat is genade? Hoe kun je genade ervaren? Is genade een kwestie van verdienen of van ontvangen? Welke rol spelen onze houding en onze mogelijkheden? Hoe ziet ontvankelijkheid voor genade eruit? Kun je ook zelf een bron van genade zijn? De kernvraag is: hoe gaan wij om met wat ons toevalt?

ma. 24 september - Peter Nissen
God als het onvoorwaardelijke
In zijn boek Hopeloos hoopvol (de vertaling van Hoping against hope) vertelt de John Caputo (* 1940) hoe hij begon als theoloog en carrière maakte als filosoof, maar dat vragen rond religie toch steeds zijn pad bleven kruisen. Maar spreken over God in de klassieke beelden lukt hem niet meer. Het spreken over God moet van (de oude beelden van) God bevrijd worden, religie moet van religie ontdaan worden. Dan komt er ruimte voor het spreken over ervaringen van het onvoorwaardelijke, ervaringen die zich 'zomaar, zonder waarom' aan ons voordoen. Middeleeuwse mystici als Meister Eckhart helpen ons om taal te vinden voor die ervaringen. Het is de taal van de genade.

ma. 1 oktober - Frans Maas
Uitzien naar wat altijd al gegeven is
Edith Stein (1891-1942) was een bekende Joodse filosofe, die als bekeerlinge intrad in de Karmel. Zij is omgebracht in het concentratiekamp Auschwitz.
Omtrent de slagaders van godsdienstig leven dacht zij in dezelfde lijn als de destijds baanbrekende theologen, wier ideeën op het Tweede Vaticaans Concilie kerkelijk gemeengoed werden. Volheid van leven is volgens haar eenieder gegeven. Maar het is wel zaak die gave te ontdekken en er werk van te maken. Dat is een en dezelfde beweging als ten diepste bij jezelf komen.

Praktische informatie:
tijd: maandagavond 20.00 – 21.30 uur
entree: € 5,-, inclusief koffie / thee
locatie: Titus Brandsma Memorial, Stijn Buysstraat 11, Nijmegen

Titus Brandsma Memorial
Stijn Buysstraat 11
6512 CJ   Nijmegen

T: 024 - 3602421
E: titusbrandsma@karmel.nl
IBAN: NL56 INGB 0000 819729