Signalen van spiritualiteit

 

Hoe blijf je betrokken?

In de samenleving, en in velen van ons, roert zich van alles aan onrust, angst, onzekerheid, agressie, terreur, verkwisting. Reden genoeg om af te haken, en onszelf op te sluiten in een eigen ‘veilige’ wereld. Maar verliezen we dan niet aan menselijkheid?
Kunnen we met respect voor onze kwetsbaarheid toch betrokken blijven bij onze wereld, onszelf en elkaar?
Aansluitend bij de thema’s van het blad Speling van 2016, zoeken we vijf maandag¬avonden naar hoe we met behulp van een bezinnende blik open kunnen staan voor een duurzaam perspectief, kunnen omgaan met onze kwetsbaarheid, met agressie en onze eindigheid, en hoe we God in al deze dynamieken op het spoor kunnen komen.

 

maandag 4 september - Annemarieke vd Woude - Duurzaam leven

Bij ‘duurzaamheid’ denk je al gauw aan de opwarming van de aarde, de verspilling van voedsel en de grote bergen afval die we produceren – en aan hoe we deze ontwikkelingen een halt kunnen toeroepen.
Maar duurzaamheid is méér. Het gaat ook over de contacten die we aangaan, in ons persoonlijke leven en in ons werk. Partners die scheiden, ontvrienden op Facebook, flexwerkers die van de ene naar de andere baan hoppen: het zijn in onze tijd geen zeldzame verschijnselen. Is dat winst? Of is het verlies? Een religieus leven zou je kunnen omschrijven als het onderhouden van een duurzame relatie met de Eeuwige. Maar klopt dat wel? Of heeft Prediker gelijk als hij schrijft dat alleen vergankelijkheid duurzaam is?

 

maandag 11 september - Peter Nissen - Spiritualiteit van de kwetsbaarheid

Het valt ons niet mee om onze kwetsbaarheid onder ogen te zien. Liever verbergen we haar. Of we brengen haar in verband met iets dat overwonnen moet worden. Daarvoor wordt vaak ook spiritualiteit ingezet: als middel om succes en optimaal geluk te bereiken. Maar ze zijn er: kwetsbaarheid en gekwetstheid. Iedereen loopt in zijn of haar leven krassen of deuken op. Precies op die plekken waar we gekwetst zijn, kan ons iets geopenbaard worden over het geheim van het leven. 'There is a crack in everything. That's how the light gets in', zo zong Leonard Cohen. Daarom: laten we onze kwetsbaar¬heid serieus nemen.

 

maandag 18 september - Door Brouns Wewerinke - De andere wang

Wanneer we ervan uitgaan dat agressie een vorm is van onbeheerst gedrag, zouden we 'de andere wang toekeren' kunnen zien als een vorm van zelfbeheersing.
We lezen de betreffende tekst uit het Nieuwe Testament (Matteüs 5,38-42) vanuit deze gedachte. Vervolgens kijken we of er in de omringende teksten (Matteüs 5,21-48) ook sprake is van vormen van zelfbeheersing en zo ja, op welk terrein. Agressie staat dan niet op zichzelf, maar maakt deel uit van een breder gebied. Het is een interessant gebied om te verkennen.

 

maandag 25 september - Laetitia Aarnink - Eindig zijn wij ...

Prediker en zoveel andere wijsheidsleraren uit onze traditie houden ons voor, dat wij eindig zijn. Zij zijn echter niet pessimistisch, maar nuchter ingestelde mensen. Daarom zeggen ze: Blijf niet staren op wat voorbij is, maar doe iets met wat op je weg komt en geniet van de tijd die je gegeven wordt.

 

maandag 4 oktober - Kees Waaijman - Betrokkenheid als Godsnaam

Betrokkenheid wordt pas echt boeiend, wanneer we belaagd worden door het gebrek eraan: spilzucht, agressief gedrag en desoriëntatie. Is er in zo'n situatie van verwaarlozing, geweld en chaos nog een glimp van betrokkenheid te ontdekken? Hoe zie ik die dan? Hoe ziet die eruit? Mij puzzelt in het bijzonder de vraag: is hier iets van Gods betrokkenheid te ontdekken? Is God zelf misschien betrokkenheid? We nemen een duik in het bad van de traditie.

 

tijd: maandagavond 20.00 – 21.30 uur
entree: € 5,-, inclusief koffie / thee

Titus Brandsma Memorial
Stijn Buysstraat 11
6512 CJ   Nijmegen

T: 024 - 3602421
E: titusbrandsma@karmel.nl
IBAN: NL56 INGB 0000 819729