Signalen van spiritualiteit

 

SOMS BREEKT UW LICHT…

In de Advent zijn we ons bewust van de duisternis in ons leven, in onze wereld. Concreet zien we de dagen korter worden en de nachten langer. Misschien wordt ook onze blik wel iets donkerder, somberder. Al de duisternis die in onze wereld is, aan geweld, haat, vernietiging.
Wanneer breekt nu eindelijk het licht weer door? Waar is God?
Gaat het om het licht, of om het uithouden van het duister?
Is het vanwege de duisternis dat we licht kunnen zien?
En als Gods licht doorbreekt, wordt het dan lichter of juist donkerder?

In deze serie van Signalen van Spiritualiteit gaan we te rade bij enkele schrijvers uit heden en verleden, die hun licht werpen op ervaringen van duisternis en licht, en de plaats van God daarin.

ma. 26 november - Wilma Snoeijer
Holte van licht
Dat er leven is, dat wij mensen bestaan, heeft alles te maken met het bestaan van 'licht'. Geen licht.., dan ook geen leven. Maar wat bedoelen we eigenlijk als we het woord 'licht' uitspreken? Wat zien we dan? Wat ervaren we dan?
Dichters hebben zich die vragen ook gesteld. In hun poëzie valt te ontdekken dat 'licht' veel meer betekent dan 'niet donker'. Voor hen bestaat er licht achter het licht dat wij zien of voelen. Het is in staat de begrenzingen van onze zintuigen te doorbreken en ons dat te brengen wat voor ons niet te benoemen is: een Woord waar ook de dichter geen woorden voor heeft. Met elkaar zullen we enkele 'licht-gedichten' van Martinus Nijhoff en Hans Andreus overwegen.

ma. 3 december - Marieke Rijpkema
Het donker is mij licht genoeg
In het werk van Johannes van het Kruis speelt licht en donker een grote rol. Zijn concrete ervaring van opgesloten zijn in een donkere kerker heeft daar een rol in gespeeld, maar in zijn gedichten en boeken als ‘donkere nacht’ en ‘vlam van liefde levend’ gaat het om veel meer dan fysieke duisternis. Hij gebruikt deze beelden als het gaat om ervaringen in onze relatie met God. Deze avond proberen we wat dichter te komen bij de werkelijkheid waar hij over spreekt.

ma. 10 december - Jack Balhan
Als ik Job niet had
“Als ik Job niet had! Het is onmogelijk te beschrijven welke betekenis hij voor me heeft en hoe genuanceerd die betekenis is. Ik lees hem niet zoals je een ander boek leest, met je ogen, maar ik leg het boek als het ware op mijn hart en met het oog van mijn hart lees ik het.” Zo begint Kierkegaard te beschrijven wat voor ieder mens onbegrijpelijk lijkt: hoe kan en doet Job dat, om in zo’n duistere ellende toch weer het licht te kunnen ervaren. Job keert in veel werken van deze Deense denker terug, zowel in zijn psychologische boeken als in zijn religieuze over¬wegingen. Deze gaan wij vanavond bekijken.

ma. 17 december - Frits Hendriks
Als alles duister is
“Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft.” (Dans nos obsucrités…) Zo begint een bekend lied van Taizé, de oecumenische gemeenschap waar elk jaar duizenden jongeren inspiratie vinden. De daar gevonden spiritualiteit is positief, altijd op zoek naar vreugde, in een geest van vertrouwen, eenvoud en barmhartigheid. En toch wordt het nooit goedkoop. Lijden en duisternis worden niet weggestopt, integendeel.
We horen over het verleden en heden van de gemeenschap en lezen de jaarbrief van de prior. Hoe kunnen we vreugde laten doorbreken in ons leven?

Praktische informatie:
tijd: maandagavond 20.00 – 21.30 uur
data: 26 november, 3, 10, 17 december 2018
entree: € 5,-, per bijeenkomst
locatie: Titus Brandsma Memorial, Stijn Buysstraat 11, Nijmegen

Titus Brandsma Memorial
Stijn Buysstraat 11
6512 CJ   Nijmegen

T: 024 - 3602421
E: titusbrandsma@karmel.nl
IBAN: NL56 INGB 0000 819729