Signalen van spiritualiteit

 

het vuur van Titus Brandsma

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Titus Brandsma werd gearresteerd, en in kamp Dachau om het leven kwam. Is na al deze jaren zijn gedachtenis vervaagd, en zijn vuur gedoofd? Of brandt het nog, en kan hij ons nog steeds raken, inspireren en in beweging brengen?

In deze serie van Signalen van Spiritualiteit proberen we Titus Brandsma zo dicht mogelijk te naderen, door zijn eigen teksten opnieuw te laten spreken.

 

maandag 6 maart - Anne-Marie Bos - De kracht van liefde

"Er is geen factor in opvoeding en onderwijs machtiger dan de liefde. Een wondere macht bezit de liefde. Een geheime kracht is haar deel." Dit schrijft Titus Brandsma in zijn artikel "Meer liefde in de opvoeding". We lezen deze tekst en ontdekken daarbij hoe Titus, stap voor stap, verschillende facetten van liefde blootlegt.

 

maandag 13 maart - Marieke Rijpkema - Een vurige Spaanse

Teresa van Avila heeft in het Karmelleven van Titus Brandsma van het begin, tot aan het eind een belangrijke rol gespeeld. Als novice in Boxmeer gaf hij al een bloemlezing uit van fragmenten uit haar werk. In de gevangenis in Scheveningen schreef hij nog aan een biografie over haar leven.

Wat raakt hem in deze vurige Spaanse Karmelietes?

 

maandag 20 maart - Frits Hendriks - Godsbegrip

In 1932 hield Titus Brandsma als rector magnificus van de Katholieke Universiteit van Nijmegen een rede met als titel ‘Godsbegrip’. De lezing leidde tot beroering. Was Titus nog wel recht in de leer? Hij hanteert een moderne opvatting over het veranderen van Godsbeelden. De tekst lijkt –op details na– gisteren geschreven. “Onder de vele vragen, welke ik mijzelf stel, houdt wel geen mij meer bezig dan het raadsel, dat de zich ontwikkelende mens, prat en fier op zijn vooruitgang, zich in zo grote getale afkeert van God.” Heeft Titus ook een antwoord?

 

maandag 27 maart - Kees Waaijman - Een bloem in de zon

Een bloem dankt aan de zon zijn kleur, zijn geur, zijn bloei, zijn vruchtbaarheid. Biddend leven is – zo gezien – in de zon gaan staan en genieten van zijn warmte. Het ijs om mijn worteltjes smelt al een beetje.

We lezen uit een voordracht van Titus Brandsma over de liturgie.

 

maandag 3 april - Leon Teubner - Er wezen voor de ander

Bij zijn aankomst in kamp Dachau wordt Titus Brandsma ontvangen door zijn medebroeder Rafaël Tijhuis. In zijn dagboek getuigt Tijhuis, die het kamp wel weet te overleven, van de geestkracht die Brandsma ook in de laatste weken van zijn leven blijft uitstralen, al wordt zijn lichaam steeds zwakker. In al zijn kwetsbaarheid blijft hij oog houden voor de ander, als beeld van God.

 

maandag 10 april - Paul Reehuis - Lijdensmystiek

Op Goede Vrijdag 1942 verblijft Titus Brandsma in kamp Amersfoort. Hij wordt gevraagd een inleiding te houden voor zijn medegevangenen. Hij spreekt over ‘het eigen karakter der Nederlandse lijdensmystiek’ en maakt grote indruk op zijn toehoorders.

We lezen de aantekeningen die hij zelf maakte voor deze inleiding.

 

tijd: maandagavond 20.00 – 21.30 uur
entree: € 5,-, inclusief koffie / thee

Titus Brandsma Memorial
Stijn Buysstraat 11
6512 CJ   Nijmegen

T: 024 - 3602421
E: titusbrandsma@karmel.nl
IBAN: NL56 INGB 0000 819729