SIGNALEN VAN SPIRITUALITEIT

signalen van spiritualiteit

DE MYSTIEK VAN KERSTMIS

In de Advent leven we toe naar kerstmis.
Maar wat betekent kerstmis eigenlijk voor ons? Waar leven we eigenlijk naartoe? Het heeft te maken met de geboorte van Jezus, maar gaat het ons nog om hem? En wat betekent hij dan voor ons? Of is het meer de gezelligheid samen, in die donkere tijd van het jaar? Of het ideaal van een wereld van vrede?

In deze serie van Signalen van Spiritualiteit gaan we te rade bij vier mystieke schrijvers. Hoe verwoorden zij de betekenis van kerstmis? Werpt dat voor ons een nieuw licht op het toe leven naar, en vieren van Kerstmis?

ma. 2 december - Anne-Marie Bos

God met ons
Kerstmis brengt een hele eigen sfeer met zich mee. Overal zien we kerstbomen, sterren, lichtjes en eventueel een kerststalletje. Kerst heeft een gevoels¬waarde, maar hoe zit het met de geestelijke inhoud ervan? Die vraag houdt Titus Brandsma bezig in een kerstnacht¬preek. Wat vieren we eigenlijk met Kerst, vraagt Titus zich af. In de liturgie verwelkomen we het kind, maar willen we ‘God met ons’ echt welkom heten? Inclusief het minder gerieflijke dat met zijn komst gepaard gaat? We zullen deze avond de kerstnachtpreek van Titus lezen en bemediteren, ter voorbereiding op wat komt.

ma. 9 december - Leon Teubner

Hoe God in de mens geboren wordt
Op 28 januari 1540 overleed een onbekend gebleven vrouw die kan gelden als een van de belangrijkste mystieke schrijfsters uit het Nederlands taalgebied. In 1535 verscheen in druk haar eerste werk: Die Evangelische Peerle, en in 1543 het tweede, na haar dood: Vanden Tempel onser sielen. Uit dit laatste werk zullen wij enkele Advent¬meditaties lezen over de Godsgeboorte in de ziel van de mens.
‘Het edelste waartoe de ziel kan komen, is dat ze zich aan God overlaat en een puur onderdaan Gods wordt. God zijn verborgen werk laten doen, zich daaraan overgeven en Gods edel werk een onzevader lang ondergaan: dat is edeler dan al wat de schepselen van bij het begin van de wereld hebben gepresteerd.’

ma. 16 december - Jack Balhan

De geboorte van een paradox
Daar in Bethlehem werd een mens geboren, een eenvoudige timmermanszoon die zegt de zoon van God te zijn. Verbazing en ergernis was de reactie van tijdgenoten. Voor het verstand is de incarnatie van God in een mens ook een paradox, iets onbegrijpelijks. Maar zegt Kierkegaard, men kan het christendom niet binnenkomen zonder eerst zijn verstand gestoten te hebben aan de grens van de paradox, aan het ondenkbare. Ergernis of aanstoot in het ‘Zalig hij die zich aan mij niet ergert’ (Mattheus 11, 6) vat Kierkegaard dan ook op als een smalle poort waar iedere potentieel gelovige doorheen moet. De paradox gaat over de verhouding tussen denken en geloven, en de betekenis van de ergernis hierbij. Met teksten van de maestro zelf gaan we dat deze avond proberen te ervaren.

ma. 23 december - Greetje Feenstra

Voor God is niets onmogelijk
Aan de vooravond van de kerstmis lezen en bespreken we een fragment uit een van de ‘kerstpreken’ van Meester Eckhart (1260-1328). Kerstmis, verwachten, baren, geboren worden… voor Eckhart is dat een eeuwigdurend gebeuren waarin Gods verlangen naar menswording in ieder mens en het verlangen van elke ziel naar Godswording in het duister van de ‘baarmoeder’, in het diepst van de ziel, steeds opnieuw gebeurt.
Kerstmis, de geboorte van Jezus in jou, in mij, de geboorte van jou, van mij in God?

Praktische informatie:
tijd: maandagavond
data: 2, 9, 16 en 23 december 2019
tijd: 20.00-21.30 uur
entree: € 5,-, per bijeenkomst
locatie: Titus Brandsma Memorial, Stijn Buysstraat 11, Nijmegen

Titus Brandsma Memorial
Stijn Buysstraat 11
6512 CJ   Nijmegen

T: 024 - 3602421
E: titusbrandsma@karmel.nl
IBAN: NL56 INGB 0000 819729