Signalen van spiritualiteit

 

Lijf, verlangen en God

De Advent is een tijd van verlangen, van uit zien naar. Maar waar naartoe eigenlijk? Met Kerstmis zal klinken: het Woord is vlees geworden. God wordt mens. Wat zeggen we daarmee? Is dat werkelijk waar we naar verlangen?
Hoe zien we, en hoe beleven we, die verhouding tussen verlangen, lichamelijkheid, vleselijkheid en God? Plaatsen we God misschien het liefst hoog boven ons, ver boven ons aardse geploeter? Maar nemen we de Bijbelse boodschap dan wel serieus? En onze eigen lijfelijkheid?

In de serie van Signalen van Spiritualiteit gaan we in gesprek met enkele mystieke, spirituele personen uit heden en verleden, die ieder op eigen wijze blijk geven van hun visie op ‘lijf, verlangen en God’.

 

maandag 27 november - God dragen en baren - Grietje Dresen

Alijt Bake (1415-1455), uit de wereld van de Moderne Devotie, vertaalde het mystieke thema van de godsgeboorte in de ziel (ontleend aan o.a. meister Eckhart) voor haar zusters heel plastisch, en lijfelijk, door zich voor te stellen hoe we Christus in ons kunnen ontvangen, dragen en baren. Hoe verhoudt dit zich tot de nadruk die ze legt op onthechting en gelatenheid? En welke plaats heeft het verlangen hierin?

Grietje Dresen is docent aan de Radboud Universiteit en houdt zich onder meer bezig met gender en religie.

 

maandag 4 december - Het verlangen van Erica - Frans Croonen

Erica is de hoofdpersoon in een heden¬daags geschriftje. Een meisje van zes jaar oud. Ze zingt, ze danst, ze springt, tastend naar een leven dat in liefde geworteld is. Erica reikt ons vijf woorden aan die een mystieke weg van verlangen ontvouwen. Hoe wordt die weg vlees-en-bloed? Welk verlangen wordt hier gewekt? We lezen samen de tekst en volgen het spoor van Erica.

Frans Croonen is geestelijk begeleider en schreef het boekje ‘Erica’.

 

maandag 11 december - Hoe zuiver kan de liefde zijn? - Marc de Kesel
Wegens sneeuwval verschoven naar maandag 15 januari 2018!

In het zeventiende-eeuwse Frankrijk kende de ‘spiritualité’ een ongekende bloei en concentreerde zich rond het ideaal van de ‘pur amour’, de zuivere liefde. Van God houden kwam erop neer zich helemaal van eigenliefde te ontdoen. Waar komt dat ideaal vandaan? Waarom is dat ideaal niet zonder donkere kanten? En wat kunnen we er vandaag mee? Teksten van François de Fénelon (1651-1715) zullen hierbij centraal staan.

Marc de Kesel is onderzoeker en wetenschappelijk secretaris bij het Titus Brandsma Instituut.

 

maandag 18 december - Verdreven uit het paradijs - Jack Balhan

De Deense filosoof, theoloog en cultuur¬criticus Søren Kierkegaard (1813-1855) prikkelt zijn lezers met uitspraken als: “Het christendom heeft de seksualiteit in de wereld gebracht’. We verdiepen ons in zijn visie aan de hand van thema’s uit zijn werk ‘Het Begrip Angst’ zoals angst, zonde en zondeval, geest en het zinnelijk-erotische. Leidraad voor Kierkegaard daarbij is het boek Genesis over de verdrijving van Adam en Eva uit het paradijs.

Jack Balhan is docent en politicoloog, en al vele jaren geïnspireerd door mystiek en het gedachtegoed van Kierkegaard.

 

Praktische informatie:
tijd: maandagavond 20.00 – 21.30 uur
entree: € 5,-, inclusief koffie / thee
locatie: Titus Brandsma Memorial, Stijn Buysstraat 11, Nijmegen

Titus Brandsma Memorial
Stijn Buysstraat 11
6512 CJ   Nijmegen

T: 024 - 3602421
E: titusbrandsma@karmel.nl
IBAN: NL56 INGB 0000 819729