Signalen van spiritualiteit

 

Als het er echt op aankomt - de 7 kruiswoorden van Jezus

Op de grens van leven en dood komt het erop aan. Geen tijd meer voor prietpraat, of lange omhaal van woorden. Een kans om met enkele woorden iets na te laten, iets uit te drukken van wat in het leven werkelijk van belang is.
In de evangeliën horen we hoe Jezus stervend op het kruis zijn laatste woorden spreekt. In de christelijke traditie worden die ‘de 7 kruiswoorden van Jezus’ genoemd. Deze woorden zijn vaak bemediteerd, juist in de Veertigdagentijd. Ook kunstenaars hebben ze op verschillende manieren tot uitdrukking gebracht.

In deze serie van Signalen van Spiritualiteit bezinnen wij ons op de betekenis van deze laatste woorden van Jezus. Wat zeggen ze ons? Brengen ze ons dichter bij waar het in ons eigen leven op aankomt?

 

maandag 19 februari - De zeven kruiswoorden - Ad de Keyzer

Vanaf de Middeleeuwen tot in onze tijd hebben musici zich laten inspireren door de kruiswoorden van Jezus. Ze componeerden vocale en instrumentale muziek en dichters hebben meditatieve teksten hiervoor geschreven. Een paar voorbeelden zullen wij beluisteren en overwegen aan de hand van Schütz, Pergolesi en Haydn.

Ad de Keyzer is liturgist en medewerker van het Titus Brandsma Instituut.

 

maandag 26 februari - “Zie uw zoon. Zie uw moeder.” - Anne-Marie Bos

Terwijl de soldaten om zijn kleren dobbelen, zegt Jezus tot zijn moeder: “Vrouw, zie daar uw zoon.” Tot de leerling naast haar zegt hij: “Zie daar uw moeder.” (Joh 19, 26-27). Waartoe sprak Jezus deze woorden? Hoe zouden ze geklonken hebben? Hoe zijn ze ontvangen? Veelvuldig hebben kunstenaars Maria en Johannes onder het kruis afgebeeld. Hoe laten zij deze woorden klinken?

Anne-Marie Bos is karmeliet en medewerker van het Titus Brandsma Instituut.

 

maandag 5 maart - “Mij dorst / Ik heb dorst.” - Frits Hendriks

‘De legende van de heilige drinker’ is een postuum verschenen novelle van de joodse schrijver Joseph Roth. Het gaat over een alcoholist die een ereschuld heeft bij (een beeldje van) de heilige Theresia van Lisieux. Zijn laatste dagen spelen zich af tussen de aandrang om te drinken en de wens om zijn schuld af te lossen. Wij lezen het werkje in het licht van de spiritualiteit van Theresia en Jezus’ roep aan het kruis.

Frits Hendriks is theoloog en religie¬wetenschapper, en lid van de werkgroep Signalen van Spiritualiteit.

 

maandag 12 maart - “Waarom hebt U mij verlaten.” – Niet-zijn en welzijn - Marieke Peters

zijn
is geen toestand
maar liefde
en leven
Het woord ‘zijn’ en daarmee ‘er zijn’ en ‘er mogen zijn’ vormen belangrijke begrippen in onze samenleving. Maar wanneer we deze term op God betrekken, wat voor inhoud krijgt ‘zijn’ dan? In Psalm 22 worden kernbegrippen en emoties uitgedrukt in uitersten van zijn en niet-zijn. Hoe ont-wikkelen deze uitersten zich in verschillen¬de vertalingen, o.a. van Ida Gerhardt. Ook onderzoeken we wat deze tekst ons te zeggen heeft in ons leven en wat deze betekent in het licht van Pasen.

Marieke Peters is docent klassieke talen en houdt zich bezig met poëzie en spiritualiteit.

 

maandag 19 maart - “Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen.” - Ro-Nalt Schrauwen

Kunstenaarscollectief ‘De zondaars’ trekt met een expositie over de zeven hoofdzonden het land door. Het doel is mensen na te laten denken over wat zonden in de huidige maatschappij nog betekenen. Weten de mensen nog wat ze doen? Wat zonde is? Ro-Nalt Schrauwen vertelt aan de hand van zijn zonde-beelden over de expositie en de gesprekken die hij hierbij voert. Ook vertelt hij over de absolutie die elke tentoon¬stellingsperiode afsluit.

Ro-Nalt Schrauwen is als beeldhouwer lid van ‘De zondaars’, religiewetenschapper, docent en cultureel ondernemer met Pakje Kunst.

 

maandag 26 maart - “Het is volbracht.” - Gerard Westendorp

Maïti is 18 jaar als zij in 1940 in Frankrijk in het verzet gaat. Zij zet vele vluchtelingen in een boot de rivier de Vienne over naar de vrije zone en speelt piano voor hoge Duitse officieren. Na 3 jaar wordt haar dubbelspel ontdekt. Zij heeft ternauwernood het kampleven overleefd. Na 40 jaar zoekt haar beul haar op. Ze heeft heel haar leven er naar uitgezien om haar beul te vergeven. Zij zegt: Wat dat is weet je niet, het is gebeurd, het is mij gegeven, dit is genade, ‘het is volbracht’. We gaan uit van de documentaire: ‘Verzet en Vergeving: Maïta Girtanner’. Professor Henau uit Leuven heeft een gesprek met haar.

Gerard Westendorp is Karmeliet en emeritus ziekenhuispastor.

 

Praktische informatie:
tijd: maandagavond 20.00 – 21.30 uur
entree: € 5,-, inclusief koffie / thee
locatie: Titus Brandsma Memorial, Stijn Buysstraat 11, Nijmegen

Titus Brandsma Memorial
Stijn Buysstraat 11
6512 CJ   Nijmegen

T: 024 - 3602421
E: titusbrandsma@karmel.nl
IBAN: NL56 INGB 0000 819729