Laden Evenementen

Alle Evenementen

Leergang filosofie deel 9

het slotakkoord

Na onze jarenlange reis door de wereld van de filosofie zijn we, vele ervaringen rijker en misschien enkele illusies armer, eindelijk aangekomen in onze eigen tijd en treffen daar een landschap aan dat zeker niet minder grillig is dan dat van onze verre voorvaderen. Sterker nog, in de hedendaagse wereld van de filosofie klinken ook stemmen op aan wie eeuwenlang het zwijgen werd opgelegd en waarvoor onze westerse oren doof bleven. Zo zullen we tijdens deze cursus ons oor niet alleen te luisteren leggen bij westerse denkers, maar de openingswoorden reserveren voor de Kameroense filosoof Achille Mbembe als exponent van de Afrikaanse filosofen, die steeds luider op de wijsgerige deur beginnen te kloppen.

Verdere inhoud

Ook zal er aandacht zijn voor de Franse denker Quentin Meillassoux, die onze ogen hoopt te openen voor het gevaar dat schuilgaat in de kritische filosofie van Kant en dat hij samenvat onder de naam ‘correlationisme’. Deze cursus biedt een eerste antwoord op de vraag waarom dit correlationisme zo problematisch is en hoe we er mogelijk aan kunnen ontkomen.

De Duitse filosoof Peter Trawny biedt ons een perspectief op de huidige wereld, die wordt beheerst door techniek, kapitaal en media. Wars van utopische vergezichten spreekt Trawny van een wereld die alle mogelijkheden bevat en zo het zicht op mogelijke andere werelden uitsluit. Wat het betekent het om te (moeten) leven in deze wereld van techniek, kapitaal en media, een wereld bovendien die alle mogelijkheden bevat?

Het slotakkoord van de cursus is voor de Franse, maar in de VS werkzame, filosoof Frédéric Neyrat, die in zijn werk een lans breekt voor een radicaal existentialisme. In een analyse die zeker hier en daar enkele raakvlakken met het werk van Trawny heeft, schetst Neyrat een wereld die wordt gedicteerd door het ‘verzadigde immanentisme’, dat wil zeggen een wereld die ieder buiten voor dood heeft verklaard. In zijn radicale existentialisme verdedigt Neyrat nu juist de these dat existeren moet worden begrepen als ‘zijn-in-het-buiten’. Welk verband bestaat er tussen de filosofie en het radicale existentialisme?

Voor een uitvoeriger cursusbeschrijving verwijzen we naar de website Fiand.nl

Over de docent Nico Dieteren

De docent drs Nico Dieteren verzorgt al bijna vijfentwintig jaar cursussen filosofie voor diverse instellingen. Zo werkte hij bijvoorbeeld van 1996-2020 voor het onlangs ter ziele gegane HOVO Nijmegen (verbonden aan de Radboud Universiteit).

Verdere bijzonderheden

Over de kosten

Voor tien colleges is de prijs € 300. Mensen die minder dan € 22000 per jaar verdienen, kunnen 40% korting krijgen, mits ze een bewijs van de belastingdienst aanleveren. Geldige bewijsstukken zijn uitsluitend het IB-biljet of het document met het geregistreerde inkomen over het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de bijdrage gevraagd wordt.

Onderwijsvorm

10 hoorcolleges met de mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Literatuur

De cursisten krijgen de opzet en samenvatting van de colleges uitgedeeld of gemaild.

Delen met je vrienden? Ja graag!

Ga naar de bovenkant