Recurring

Omvorming

Titus Brandsma Memorial Stijn Buijsstraat 11, Nijmegen

De geestelijke weg wordt vaak beschreven aan de hand van termen als vorming en omvorming. Het zijn termen die duiden op processen. Met deze ‘proceswoorden’ wordt geprobeerd inzicht te geven in de dynamische relatie tussen God en mens. In deze collegereeks staan we vanuit het oogpunt van geestelijke begeleiding stil bij omvormingsprocessen.

€355,
Recurring

Onderscheiding

Titus Brandsma Memorial Stijn Buijsstraat 11, Nijmegen

De onderscheiding der geesten is een wezenlijk onderdeel van het geestelijk leven. Kennis van de ontwikkeling van het denken hierover is dan ook van grote actuele betekenis voor geestelijke begeleiding.

€355,
Ga naar de bovenkant