titelstrook Inleiding in de Psalm

Inleiding van de week

Psalm 149

Kees Waaijman leidt de psalm in.

1 Vier Wezer.

00 Zing Wezer nieuwe zang,
00 zijn viering in de vergadering van de gunstelingen.
2 Dat Israël zich verheugt in zijn maker,
00 Sions zonen juichen in hun Koning.
3 Dat zij vieren zijn naam in kronkeling,
00 in tamboer en lier Hem deunen.
4 Ja, Wezer lieft in zijn volk,
00 laat pronken de gebogenen in bevrijding.
5 Dat de gunstelingen gloriëren in wichtigheid,
00 joelen op hun liggingen.
6 Verhogingen van Macht in hun keel
00 en een tweemondig zwaard in hun hand.
7 Om te maken wraak in de naties,
00 afstraffingen in de sibben,
8 om te boeien hun koningen in ketenen
00 en hun wichtigen in ijzeren kluisters,
9 om te maken in hen schikking op schrift
00 pracht is Hij voor al zijn gunstelingen.

00 Vier Wezer.