titelstrook Inleiding in de Psalm

Inleiding van de week

Psalm 113

Kees Waaijman leidt de psalm in.

1     Vier Wezer.

00   Vier, knechten van Wezer,
00   vier de naam van Wezer.
2     Weze de naam van Wezer gezegend
00   intijds en eeuwig,
3     van het stralen van de zon tot zijn komst
00   gevierd de naam van Wezer.
4     Hoog is boven alle naties Wezer,
00   boven de hemel zijn wichtigheid.
5     Wie als Wezer, onze Machtige,
00   die rijzig zetelt,
6     die nederig ziet,
00   in de hemel en in het land?
7     Die de schrale uit het stof doet staan,
00   de behoeftige uit de drek verhoogt
8     om hem te doen zetelen bij de edelen,
00   bij de edelen van zijn volk,
9     die de snoei van het huis doet zetelen,
00   een verheugde moeder van zonen.

       Vier Wezer.