titelstrook Inleiding in de Psalm

Inleiding van de week

Psalm 123

Kees Waaijman leidt de psalm in.

1     Zang van de stijgingen.

00   Naar Jou hef ik mijn ogen,
00   die zetelt in de hemel.
2     Hier, zoals de ogen van knechten
00   naar de hand van hun meesters,
00   zoals de ogen van een maagd
00   naar de hand van haar sterke,
00   zo onze ogen naar Wezer, onze Machtige,
00   tot Hij begenadigt ons.
3     Begenadig ons, Wezer, begenadig ons,
00   ja, veel zijn wij verzadigd van verguizing.
4     Veel is zij verzadigd, onze ziel,
00   van de spot door onverstoorbaren,
00   de verguizing door trotsaards.