titelstrook Inleiding in de Psalm

Inleiding van de week

Psalm 133

Kees Waaijman leidt de psalm in.

1     Zang van de stijgingen.
       Van David.

00   Hier, wat goed en wat mild
00   dat broers zich zetten ook bijeen?
2     Zoals de goede olie op het hoofd
00   dalend op de baard,
00   de baard van Aäron, die daalt
00   op de mond van zijn maatrok.
3     Zoals de dauw van de Hermon, die daalt
00   op de bergen van Sion.
00   Ja, daar gebiedt Wezer de zegen,
00   leven tot in de eeuwigheid.