titelstrook Inleiding in de Psalm

Inleiding van de week

Psalm 149

Kees Waaijman leidt de psalm in.

1     Vier Wezer.

00   Zing Wezer nieuwe zang,
00   zijn viering in de vergadering van de gunstelingen.
2     Dat Israël zich verheugt in zijn maker,
00   Sions zonen juichen in hun Koning.
3     Dat zij vieren zijn naam in kronkeling,
00   in tamboer en lier Hem deunen.
4     Ja, Wezer lieft in zijn volk,
00   laat pronken de gebogenen in bevrijding.
5     Dat de gunstelingen gloriëren in wichtigheid,
00   joelen op hun liggingen.
6     Verhogingen van Macht in hun keel
00   en een tweemondig zwaard in hun hand.
7     Om te maken wraak in de naties,
00   afstraffingen in de sibben,
8     om te boeien hun koningen in ketenen
00   en hun wichtigen in ijzeren kluisters,
9     om te maken in hen schikking op schrift
00   pracht is Hij voor al zijn gunstelingen.

 00   Vier Wezer.