titelstrook Inleiding in de Psalm

Inleiding van de week

Psalm 47

Kees Waaijman leidt de psalm in.

1     Voor de verduurder.
00   Voor de Korachzonen.
00   Deun.

2     Alle volken, rof de palm,
00   omschal de Machtige met joelende stem.
3     Ja, Wezer, Ontstegene, schroomlijk,
00   groot Koning over alle land.
4     Hij sprak volken onder ons
00   en sibben onder onze voeten.
5     Hij koos voor ons ons eigendom,
00   de trots van Jakob met wie Hij verknocht is.      Plavei.
6     De Machtige stijgt bij geschal,
00   Wezer bij de stem van de hoorn.
7     Deun de Machtige, deun,
00   deun voor onze Koning, deun.
8     Ja, Koning van alle land de Machtige,
00   deun een besefdicht.
9     Koning is de Machtige over de naties,
00   de Machtige zet zich op zijn heilige stoel.
10   De edelen van de volken zijn onthaald,
00   het volk van Abrahams Machtige.
00   Ja, de schilden van het land zijn van de Machtige,
00   uiterst ontstegen is Hij.