titelstrook Inleiding in de Psalm

Inleiding van de week

Psalm 85

Kees Waaijman leidt de psalm in.

1     Voor de verduurder.
00   Voor de Korachzonen.
00   Deun.
2     Jij lieft, Wezer, jouw land,
00   keert de keer van Jakob.
3     Jij heft op de verwringing van jouw volk,
00   bedekt al hun misdaden.                                 Plavei.
4     Jij haalt in  al jouw aantijgen,
00   keert jouw brandende toorn.
5     Keer ons, Machtige van onze bevrijding,
00   en vergruis jouw grieven om ons.
6     Zul Jij eeuwig toornen tegen ons,
00   slepen jouw toorn geslacht op geslacht?
7     Wil niet kerend Jij ons doen leven,
00   en jouw volk verheugt zich in Jou?
8     Laat zien ons, Wezer, jouw gunst
00   en jouw bevrijding wil ons geven.
9     Horen wil ik wat Macht spreekt,
00   Wezer, ja, Hij spreekt vernoeging
00   tot zijn volk en tot zijn gunstelingen,
00   en dat zij niet keren naar vadsigheid.
10   Enkel na wie Hem schromen zijn bevrijding,
00   om wichtigheid te doen wonen in ons land.
11   Gunst en hechtheid treffen elkaar,
00   bewaring en vernoeging kussen elkaar.
12   Hechtheid ontspruit het land
00   en bewaring gluurt uit de hemel.
13   Ook geeft Wezer het goede
00   en ons land geeft zijn aanvoer.
14   Bewaring gaat voor zijn gelaat
00   en plaatst tot een weg haar horten.