titelstrook Inleiding in de Psalm

Inleiding van de week

Psalm 96

Kees Waaijman leidt de psalm in.

1     Zing Wezer nieuwe zang,
0     zing Wezer, alle land.
2     Zing Wezer, zegen zijn naam,
0     vermaar dag aan dag zijn bevrijding.
3     Vertel in de naties zijn wichtigheid,
0     in alle volken zijn zonderheden.
4     Ja, groot Wezer en uiterst te vieren,
0     te schromen boven alle Machtigen Hij.
5     Ja, alle Machtigen van de volken zijn amechtig,
0     en Wezer heeft de hemel gemaakt.
6     Majesteit en pracht voor zijn gelaat,
0     verweer en pronk in zijn heiligdom.
7     Schaf Wezer, maagschappen van de volken,
0     schaf Wezer wichtigheid en verweer.
8     Schaf Wezer de wichtigheid van zijn naam,
0     hef een geschenk en kom in zijn hoven.
9     Zijg voor Wezer in heilige pracht,
0     kronkel voor zijn gelaat, alle land.
10   Zeg in de naties: ‘Wezer is koning,
0     mee gevestigd is de kreits, onwankelbaar,
0     Hij vonnist de volken in recht.’
11   Verheuge zich de hemel en juiche het land,
0     dondere de zee en haar volheid.
12   Gloriëre het veld en al wat erin is,
0     dan joelen alle bomen van het woud
13   voor het gelaat van Wezer, ja, Hij komt,
0     ja, Hij komt om het land te schikken.
0     Hij schikt de kreits in bewaring
0     en de volken in zijn hechtheid.