titelstrook Inleiding in de Psalm

Inleiding van de week

Psalm 98

Kees Waaijman leidt de psalm in.

1     Deun.

0     Zing Wezer nieuwe zang,
0     ja, zonderheden maakt Hij.
0     Hem bevrijdt zijn rechter
0     en zijn heilige arm.
2     Voelen laat Wezer zijn bevrijding,
0     de ogen van de naties ontbloot Hij zijn bewaring.
3     Hij gedenkt zijn gunst en zijn hechtheid
0     het huis van Israël.
0     Alle randen van het land zien
0     de bevrijding van onze Machtige.
4     Omschal Wezer, alle land,
0     tier en joel en deun.
5     Deun voor Wezer bij de lier,
0     bij de lier en de stem van gedeun,
6     bij de bazuinen en de stem van de hoorn,
0     omschal het gelaat van Koning Wezer.
7     De zee dondere en haar volheid,
0     de kreits en zijn gezetenen,
8     de rivieren klappen in de palm,
0     de bergen joelen bijeen
9     voor het gelaat van Wezer, ja, Hij komt
0     om te schikken het land.
0     Hij schikt de kreits in bewaring
0     en de volken in rechte.