titelstrook Inleiding in de Psalm

Inleiding van de week

Psalm 99

Kees Waaijman leidt de psalm in.

1     Wezer is koning, de volken sidderen,
0     Hij zetelt op de cherubs, het land zwankt.
2     Wezer op de Sion groot
0     en hoog Hij boven alle volken.
3     Dat ze jouw naam erkennen, groot en schroomlijk,
0     heilig Hij.
4     En wering van een Koning met schikking verknocht,
0     Jij vestigt recht,
0     schikking en bewaring in Jakob,
0     Jij maakt ze.
5     Verhoog Wezer, onze Machtige,
0     en zijg voor zijn voetenbank,
0     heilig Hij.
6     Mozes en Aäron bij zijn priesters
0     en Samuel bij wie roepen zijn naam,
0     bij wie roepen Wezer, en Hij buigt zich naar hen,
7     in het gestel van een nevel spreekt Hij tot hen.
0     Zij bewaken zijn getuigenissen
0     en de kerf die Hij hun geeft.
8     Wezer, onze Machtige, Jij buigt je naar hen,
0     een Machtige die heft wees Jij voor hen
0     en die hun werken wreekt.
9     Verhoog Wezer, onze Machtige,
0     en zijg voor Hem op zijn heilige berg,
0     Ja, heilig Wezer, onze Machtige.