Op zondag 15 mei 2022 in Rome

Het Vaticaan heeft bekend gemaakt dat Paus Franciscus Titus Brandsma, karmeliet, op 15 mei 2022 zal heilig verklaren. De heiligverklaring zal plaatsvinden tijdens een plechtige Eucharistieviering in de Sint Pieter te Rome in aanwezigheid van de prior-generaal van de Orde der Karmelieten: pater Míceál O’Neill en de prior provinciaal van de Nederlandse Provincie Karmelieten: pater Huub Welzen. Ook de Nederlandse Kerkprovincie zal hierbij vertegenwoordigd zijn.

Reactie prior generaal, Míceál O’Neil

“This is the news we have been awaiting for a long time and it comes as the result of the Church’s recognition of the holiness and witness of Titus Brandsma. It is not without significance that we have this celebration at a time when truth and integrity is suffering seriously in the major conflicts that now threaten the peace of the world.”

Een video boodschap van de prior generaal vindt u hier.

Reactie prior provinciaal, Huub Welzen

‘De Nederlandse Provincie Karmelieten en de gehele Karmelfamilie in Nederland zijn zeer verheugd met de aanstaande heiligverklaring van Titus Brandsma. Voor velen is hij een bron van inspiratie: zijn mystieke verhouding met God en de totale overgave aan zijn levensroeping, zijn grote inzet voor waarheid en gerechtigheid, voor de waardigheid van ieder mens ongeacht ras, kleur of gender, in al dit is hij een groot voorbeeld voor de hedendaagse karmelieten. We zijn dankbaar dat door zijn aanstaande heiligverklaring ook de innerlijke bron van het leven van Titus Brandsma aan het licht kan komen.’

Erkenning

Op 3 oktober 1939 werd Brandsma benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en op 5 mei 1982 werd hem postuum het verzetsherdenkingskruis verleend.

Kardinaal De Jong schreef bij het vernemen van zijn dood: “Hij heeft zijn leven voor de kerk geofferd”.

Op 3 november 1985 werd Titus Brandsma door paus Johannes Paulus zalig verklaard.

In 2005 werd Titus Brandsma uitgeroepen tot de grootste Nijmegenaar aller tijden. Tien jaar later werd hij postuum benoemd tot ereburger van de stad Oss vanwege zijn grote verdiensten voor deze stad.

Meer informatie

Voor meer informatie verwijzen wij naar onderstaande websites.

Op de website van de Nederlandse Provincie Karmelieten is een fotogalerij en een persmap met informatieve documenten geplaatst. Hier kunt u vrij gebruik van maken voor uw publicaties. De persmap bevat korte citaten van Titus Brandsma, citaten van tijdgenoten en een drietal artikelen over: 1) Het wonder van de genezing van pater Driscoll; 2) Hoe wordt men heilig in de katholieke kerk?; en 3) Wat kan Titus Brandsma betekenen voor deze tijd?

canonization Titus Brandsma Internation logo