MEDITATIEVE VIERING t.b.v. GOEDE VRIJDAG

Meditatieve viering Goede Vrijdag 15.00 uur

Bij binnenkomst is er gitaarmuziek

Stilte

Lezing – Johannes 19, 28-30

Jezus wist dat alles thans volbracht was.
Daarom zei Hij
– want de Schrift moest ten volle
in vervulling gaan –
‘Ik heb dorst.’
Er stond daar een kruik met zure wijn.
Ze doopten er een spons in,
staken die op een hysopstengel
en brachten die aan zijn mond.
Toen Jezus van die wijn gedronken had, zei Hij:
‘Het is volbracht.’
Daarop boog Hij het hoofd
en gaf Hij de geest.

Korte stilte

Acclamatie

Meditatie bij de kruisweg

Titus Brandsma, 12de statie

Jezus sterft aan het Kruis

O Jezus,
het is voor ons een onbegrijpelijk geheim,
hoe Gij tenslotte voor ons hebt willen sterven,
het rijk des doods hebt willen ingaan,
alsof heel uw zending was mislukt,
alsof heel uw leven nutteloos was geweest,
zodat uw vijanden schijnbaar triomfeerden.

O Maria, wat moet het voor U zijn geweest,
dit einde te zien
van de zending van Uw Goddelijken Zoon,
Hem voor uw oogen
den wreedsten en schandelijksten dood
te zien sterven,
al zeide U uw geloof, dat Hij juist aldus
ons het leven wilde terugschenken.

O H. Bonifatius, wat geleek uw dood
het sterven van Uw Goddelijk Voorbeeld,
hoe scheen ook uw derde en laatste poging
Friesland te bekeeren
en tot God te brengen
mislukt,
toen zij U en Uw Gezellen
den wreedsten dood deden ondergaan
en al uw werk vernielden.
Leer ons, met U,
ons spiegelen in uw goddelijk voorbeeld
gedachtig hoe slechts het lijden
ter overwinning voert.

O Jezus zachtmoedig en nederig van harte,
maak ons hart gelijkvormig aan Uw Hart.

Stilte

Lied

Lezing

Woordeloos bidden

Ons hart is bij mensen die machteloos zijn,
geen been hebben om op te staan.
Dat onze stilte
hun onhoorbare kreunen moge horen.

Ons hart is bij de mensen die niet meetellen, afgeschreven zijn,
monddood gemaakt.
Hun aanklacht stijgt met kracht
naar Jou omhoog.
Dat ons bidden stem geeft
aan hun zwijgend verzet.

Ons hart is bij mensen die zwalken
langs ’s Heren wegen,
vuilnis, spoelwater, verslaafd en dakloos.
Laat ons niet vallen,
wij die bovengronds goede sier maken met Jou.

Ons hart is bij mensen
die geen kant op kunnen,
doodziek, eenzaam, innerlijk verscheurd.
Dat wij dit horen en hen trouw blijven,
tot in de dood.

Ons hart is bij de kinderen
uitgekleed,
voor minder dan een zilverling verkocht,
meisjes te kijk gezet, misbruikt.
Jij kijkt ons aan.
Vergeef het ons.

Ons hart is bij de mensen
die vannacht niet kunnen slapen,
bezorgd, gevangen, gefolterd.
Dat dit waken hier, dit uur,
hun slapeloosheid gedenkt.

Ons hart gaat uit naar Jou,
Jij die Stilte zelf bent,
het woordeloze bidden van jouw volk.
Wees ons genadig,
wees ons genadig

Stille meditatie

© Titus Brandsma Memorial, 2021