Psalmvieringen. Wat is dat?

Psalmviering is een bijzondere vorm van getijdengebed:
in iedere viering staat één psalm centraal, een week lang.

De psalmviering kan gedurende die week dagelijks worden gebeden.

In 2014 is er een boekje uitgebracht “Psalmvieringen. Vorm van getijdengebed”, geschreven door Kees Waaijman. Hierin wordt ingegaan op de verschillende onderdelen in de Psalmvieringen, de achtergronden en kenmerken van deze vorm van liturgie.

Inhoudsopgave:boekje Psalmvieringen

  1. De naam Wezer
  2. De taal van de psalmen
  3. Lectio Divina
  4. Grondvormen van het getijdengebed
  5. De mystieke traditie
  6. Het muzikale karakter van de psalmen
  7. De muzikale vormgeving
  8. De psalmviering

Dit boekje is (voor € 7,50) te koop bij het Titus Brandsma Memorial.

Elk jaar komt er een brochure uit, die een bepaald aspect van de (spiritualiteit van de) psalmviering belicht. Ze zijn geschreven door Kees Waaijman, in samenspraak met Ad de Keyzer.

2015 – De getijden vanuit spiritualiteit gezien
2016 – De getijden als spirituele rite
2017 – Leven in Gods tegenwoordigheid
2018 – Verinnering
2019 – Liefde voor de eenzaamheid

(2020 – geen brochure)

2021 – Onthechting
2022 – Mystiek getijdengebed
2023 – Liturgische deelneming en onderricht.

Deze brochures zijn te koop (2015 t/m 2022 voor € 5,00; 2023 voor € 6,00) bij het Titus Brandsma Memorial.