PAASVIERING

Eenvoudige Paasviering – voor Paaswake of Paasdag

De Paaskaars wordt aangestoken

Lied

Vz.     Eeuwig licht, het levenslicht.
Al.     Eeuwig licht, het levenslicht.

Vz.     Gij doorbreekt het duister: ‘Er zij licht’. Refrein
Vz.     Talrijk als de sterren maakt Gij ons. Refrein
Vz.     Voor ons uit een vuurzuil in de nacht. Refrein
Vz.     Liefdevlam die blijvend ons doorgloeit. Refrein
Vz.     Tederheid die mild ons hart verwarmt. Refrein
Vz.     Wijsheid die ons binnenste verlicht. Refrein
Vz.     Gij bekleedt ons met ’n nieuwe geest. Refrein
Vz.     Gestorven voor onszelf leven wij. Refrein
Vz.     De steen is weggerold, de nacht verjaagd. Refrein

Stilte

Lezing – Markus 16, 1-8

Toen de sabbat voorbij was,
kochten Maria van Magdala, Maria van Jakobus, en Salome
kruiden om Hem te gaan zalven.
In alle vroegte op de eerste dag van de week
gingen ze na zonsopgang naar het graf.
Ze zeiden tegen elkaar:
‘Wie zal voor ons de steen bij de ingang van het graf wegrollen?’
Toen ze opkeken, zagen ze dat de steen weggerold was;
hij was overigens buitengewoon groot.
Toen ze het graf binnengingen,
zagen ze rechts een jongeman zitten met een wit kleed om,
en ze schrokken hevig.
Maar hij zei hun: ‘Schrik niet.
U zoekt Jezus van Nazaret, die gekruisigd is.
Hij is tot leven gewekt, Hij is niet hier.
Kijk, hier is de plaats waar ze Hem neergelegd hadden.
Maar ga tegen zijn leerlingen en tegen Petrus zeggen:
“Hij gaat u voor naar Galilea.
Daar zult u Hem zien, zoals Hij u gezegd heeft.” ’
Ze vluchtten naar buiten, van het graf weg,
bevend van angst en buiten zichzelf.
Ze zeiden niemand iets, want ze waren bang.

Acclamatie

Stilte

Ruimte voor gebed

Onze Vader

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het Koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid.
Amen.

Zalig Pasen !

© Titus Brandsma Memorial, 2021